เลขมงคลตามวันเกิด ตามหลักทักษา

เลขมงคลตามวันเกิด ตามหลักทักษา

เลขมงคลตามวันเกิด ตามหลักทักษา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เลขมงคลตามวันเกิด ตามหลักทักษา เลขไหนส่งเสริมในเรื่องใด และเลขใดเป็นเลขกาลกิณีของแต่ละวันเกิดบ้าง สำหรับหลักทักษานั้น เป็นหนึ่งในหลักโหราศาสตร์ไทย โดยมีดาวทั้ง 8 ที่แทนด้วยวันเกิด และมีชื่อที่มีความหมายในด้านต่าง ๆ ได้แก่ บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกินี

ความหมายของเลขทักษา

 • บริวาร หมายถึง คนที่อยู่ในความอุปการะ และผู้ใต้บังคับบัญชา
 • อายุ หมายถึง สุขภาพ ชีวิความเป็นอยู่ โรคภัย
 • เดิช หมายถึง วาสนา อำนาจบารมี เกียรติยศ
 • ศรี หมายถึง ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง
 • มูละ หมายถึง ทรัพย์สิน บ้าน ที่ดิน ที่อยู่อาศัย
 • อุตสาหะ หมายถึง ความอดทน มานะพากเพียร
 • มนตรี หมายถึง ผู้อุปถัมภ์ ผู้ใหญ่ เจ้านาย
 • กาลกิณี หมายถึง อุปสรรคและความไม่เป็นมงคล

วันอาทิตย์

 • บริวาร 1
 • อายุ 2
 • เดช 3
 • ศรี 4
 • มูละ 7
 • อุตสาหะ 5
 • มนตรี 8
 • กาลกิณี 6

วันจันทร์

 • บริวาร 2
 • อายุ 3
 • เดช 4
 • ศรี 7
 • มูละ 5
 • อุตสาหะ 8
 • มนตรี 6
 • กาลกิณี 1

วันอังคาร

 • บริวาร 3
 • อายุ 4
 • เดช 7
 • ศรี 5
 • มูละ 8
 • อุตสาหะ 6
 • มนตรี 1
 • กาลกิณี 2

วันพุธ

 • บริวาร 4
 • อายุ 7
 • เดช 5
 • ศรี 8
 • มูละ 6
 • อุตสาหะ 1
 • มนตรี 2
 • กาลกิณี 3

วันพฤหัสบดี

 • บริวาร 5
 • อายุ 8
 • เดช 6
 • ศรี 1
 • มูละ 2
 • อุตสาหะ 3
 • มนตรี 4
 • กาลกิณี 7

วันศุกร์

 • บริวาร 6
 • อายุ 1
 • เดช 2
 • ศรี 3
 • มูละ 4
 • อุตสาหะ 7
 • มนตรี 5
 • กาลกิณี 8

วันเสาร์

 • บริวาร 7
 • อายุ 5
 • เดช 8
 • ศรี 6
 • มูละ 1
 • อุตสาหะ 2
 • มนตรี 3
 • กาลกิณี 4

ราหู

 • บริวาร 8
 • อายุ 6
 • เดช 1
 • ศรี 2
 • มูละ 3
 • อุตสาหะ 4
 • มนตรี 7
 • กาลกิณี 5

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook