ปฏิทินพิธีบูชาเทพฮินดู วัดแขกสีลม ปี 2566 พิธีใหญ่นวราตรี งานแห่ประจำปี จัดวันไหน

ปฏิทินพิธีบูชาเทพฮินดู วัดแขกสีลม ปี 2566 พิธีใหญ่นวราตรี งานแห่ประจำปี จัดวันไหน

ปฏิทินพิธีบูชาเทพฮินดู วัดแขกสีลม ปี 2566 พิธีใหญ่นวราตรี งานแห่ประจำปี จัดวันไหน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ปฏิทินวัดแขก 2566 พิธีบูชาเทพฮินดู ที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม) พิธีใหญ่ประจำปี พิธีนวราตรี และงานแห่ประจำปี จัดเดือนไหน วันไหนบ้าง

เดือนมกราคม 2566

 • วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร องค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และองค์พระแม่ครีมหาลักษมีเทวี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (New Year Bhooja) พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป เสร็จพิธีอัญเชิญองค์เทพทั้งสามออกแห่
 • วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 พิธีบูชาองค์พระวิษณุนารายณ์ เนื่องในวันเปิดประตูสวรรค์ (Vaikunta Ekadasi-Vishnu bhooja) พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 10.00 น. วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นตันไป
 • วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 พิธีบูชาองค์พระศิวะนาฎรายา และองค์พระแม่ศิวะกามี่ (Arudra Darisanam) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 พิธีไท้ปงกัล (Thai Pongal Festival) พิธีหุงข้าวทิพย์บูชาองค์เทวะ พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. เป็นตันไป

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

 • วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีบูชาองค์พระชันธ์กุมารเนื่องในพิธีไทปูชั่ม (Thai Poosam) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป
 • วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีบูชาองค์พระศิวะมหาเทพเนื่องในพิธีมหาศิวะราครี (Maha Shivarathri)พิธีบูชาครั้งแรกเวลา 20.00 น. พิธีบูชาครั้งที่สองเวลา 23.00 น. พิธีบูชาครั้งที่สามเวลา 02.00 น. พิธีบูชาครั้งที่สี่เวลา 05.00 น.

เดือนมีนาคม 2566

 • วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Masi Magam) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป
 • วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

เดือนเมษายน 2566

 • วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 พิธีบูชาองค์พระชันธ์กุมารเนื่องในพิธีปังกูนี่ อุทีรั่ม (Panguni Uthiram) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป พิธีบูชาองค์พระพิมเนศวร งค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี
 • วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 เนื่องในวันปีโหม่ของทางอินเดียตอนใต้ (Iamil New Year Bhooja) พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

เดือนพฤษภาคม 2566

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี เนื่องในพิธี จิตรา ปูรนามี (Chitra Pournami Bhooja)พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

เดือนมิถุนายน 2566

 • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 พิธีบูชาองค์พระชันธ์กุมารเนื่องในพิธี ไวกาษี วิสาคัม (Vaikasi Visakam) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

เดือนกรกฎาคม 2566

 • วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

เดือนสิงหาคม 2566

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาวาราห์ลักษมีเทวี (Vara Lakshmi Vratham Bhooja) พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

เดือนกันยายน 2566

 • วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 พิธีบูชาวันคล้ายวันประสูติองค์พระกฤษณะ (Gokul Ashtami-Krishna Jayanthi Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 พิธีบูชาวันคล้ายวันประสูติองค์พระพิฆเนศวร (Vinayagar Charthurthi) พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 พิธีบูชาองค์พระวิษณุ (Purattasi Sanikizhamai, Vishnu Bhooja #1) พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. เสร็จพิธีเลี้ยงอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียตอนใต้
 • วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 พิธีบูชาองค์พระวิษณุ (Purattasi Sanikizhamai, Vishnu Bhooja #2) พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. เสร็จพิธีเลี้ยงอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียตอนใต้

เดือนตุลาคม 2566

 • วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 พิธีบูชาองค์พระวิษณุ (Purattasi Sanikizhamai, Vishnu Bhooja #3) พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. เสร็จพิธีเลี้ยงอาฬารมังสวิรัติแบบอินเดียตอนใต้
 • วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 พิธีบูชาองค์พระวิษณุ (Purattasi Sanikizhamai, Vishnu Bhooja #4) พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. เสร็จพิธีเลี้ยงอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียตอนใด้ *หมายเหตุ เลื่อนมาจากวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 เนื่องจากอยู่ในช่วงพิธีนวราตรี*
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

เดือนพฤศจิกายน 2566

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatabara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวีเนื่องในวันดีปาวลี (Deepawali) พิธีจุดประทีปบูชา พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. พิธีบูชาเย็น และพิธีจุดประทีปบูชาเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 พิธีบูชาองค์พระชันธ์กุมารเนื่องในวันเผาใบลาน (Karthikai Deepam) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

เดือนธันวาคม 2566

 • วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 พิธีบูชาองค์พระวิษณุนารายณ์เนื่องในวันเปิดประตูสวรรค์ (Vaikunta Ekadasi-Vishnu bhooja) พิธีบูชาเช้า เริ่มเวลา 10.00 น.
 • วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 พิธีบูชาองค์พระศิวะนาฎรายา และองค์พระแม่ศิวะกามี่ (Arudra Darisanam) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
 • วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

เดือนมกราคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร องค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (New Year Bhooja) พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป เสร็จพิธีอัญเชิญองค์เทพทั้งสามออกแห่

งานพิธีนวราตรีและงานแห่ประเพณีประจำปี 2566 (วัดพระศรีมหาอุมาเทวี)

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566

 • พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (บรมครู) ประจําปี 2566
 • พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น.
 • พิธีบูชาเทพประจําแผ่นดิน, เทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า,
 • พิธีบูชาเพื่อขออนุญาตต่อองค์มหาเทวี และมหาเทพทั้งหลายที่ประดิษฐานในวัดฯเพื่อเริ่มงานพิธีนวราตรีประจําปี
 • พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 16.00 น.
 • เสร็จพิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศวร, องค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีออกแห่ในเส้นทางถนนปั้น

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 พิธีนวราตรี วันที่ 1

 • พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 16.00 น. อัญเชิญธงสิงห์ขึ้นเสา เวลาประมาณ 18.30 น. (บูชาองค์พระแม่ศรีมหาทุรคาเทวี)

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 พิธีนวราตรี วันที่ 2

 • พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาทุรคาเทวี พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 พิธีนวราตรีวันที่ 3

 • พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาทุรคาเทวี พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 พิธีนวราตรีวันที่ 4

 • พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 พิธีนวราตรีวันที่ 5

 • พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 พิธีนวราตรีวันที่ 6

 • พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 พิธีนวราตรีวันที่ 7

 • พิธีอภิเษกสมรสขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และองค์พระศิวะมหาเทพ พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 พิธีนวราตรีวันที่ 8

 • พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีบูชามหาศิวะลึงค์ พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 พิธีนวราตรีวันที่ 9

 • พิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาสรัสวดีเทวี พิธีบูชาเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น. พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 งานแห่ประเพณีประจําปี

 • งานแห่ประเพณีประจําปี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วันวิชัยทัสมิ (Vijaya Dasmi) ขบวนแห่ออกจากเทวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเวลา 19.30 น.

วันพฤหัสดีที่ 26 ตุลาคม 2566

 • พิธีอัญเชิญธงสิงห์ลง และอาบนํ้าคณะพราหมณ์และคณะคนทรง (Yellow Water Festival) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.00 หลังจากเสร็จพิธี คณะพราหมณ์ผูกข้อมือด้วยสายสิญจน์ที่ทำพิธีมาแล้ว ให้สานุศิษย์ทุกท่านฟรี

หมายเหตุ

 • ทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือนจะมีพิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เสร็จพิธีอัญเชิญองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีออกแห่
 • ทุกวันแรม 4 คำของทุกเดือนจะมีพิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (Sankatahara Charthurthi) พิธีบูชาเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เสร็จพิธีอัญเชิญองค์พระพิมเนศวรออกแห่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook