สุริยคราส กินเมือง โหรทายกระทบดวง ผู้นำ ปกครอง ชี้ชะตาอายุรบ. พระสวดใหญ่แก้

สุริยคราส กินเมือง โหรทายกระทบดวง ผู้นำ ปกครอง ชี้ชะตาอายุรบ. พระสวดใหญ่แก้

สุริยคราส กินเมือง โหรทายกระทบดวง ผู้นำ ปกครอง ชี้ชะตาอายุรบ. พระสวดใหญ่แก้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สุริยคราส, ดวงเมือง, สุริยุปราคา

เกิด"สุริยุปราคา" 22 ก.ค.กระทบดวงเมือง ดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์มากที่สุดถึงร้อยละ 69 นักดาราศาสตร์ระบุเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเท่านั้น โหรทำนาย กระทบทาง การเมือง การปกครอง ผู้นำ ขัดแย้งรุนแรง ชีวิตผู้คนมากมาย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม นายบุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสดร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) กล่าวว่า ในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาหรือสุริยคลาส เต็มดวง ในช่วงเวลาประมาณ 07.00 - 09.19 น. โดยมี แนวคราสเต็มดวงพาดผ่านประเทศอินเดีย จีน ญี่ปุ่น และมหาสมุทรแปซิฟิคใต้ และเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่กินเวลานานที่สุดในศตวรรษที่ 21 คือ 6 นาที 39 วินาทีหรือประมาณเกือบ 7 นาที สำหรับประเทศไทยนั้น อยู่นอกแนวคราสเต็มดวง แต่จะเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน โดยสามารถ มองเห็นได้ทุกภูมิภาคของไทย เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00-09.20 น. ซึ่งแต่ละภูมิภาคจะเห็นปรากฏการณ์สุริยคลาสเกิดขึ้นในเวลาแตกต่างกันเล็กน้อย โดยภาคเหนือที่ จ. เชียงราย จะได้เห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคา นานที่สุดในไทย ราว 2 ชั่วโมง 12 นาที และ ยังเห็นดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์มากที่สุดถึงร้อยละ 69 ขณะที่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จะเริ่มสังเกตเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคา ครั้งนี้ ได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 07.06 จนถึง 09.08 น. โดยจะเห็นดวงอาทิตย์ถูกบดบังมากที่สุดราวร้อยละ 42.2 ในเวลาประมาณ 08.03 น. นายบุญรักษา กล่าวอีกว่า การเกิดปรากฎการณ์สุริยุปราคาหรือสุริยคลาสครั้งนี้

ถือเป็นสุริยุปราคาเต็มดวง เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย ในปี 2538 หรือประมาณ 14 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ จะติดตั้งกล้องดูดาวหลายสิบตัวที่วงเวียน 22 กรกฎา ย่านเยาวราช เพื่อให้สอดคล้องกับวันที่เกิดสุริยคลาส คือ วันที่ 22 ก.ค. พร้อมระดมนักดาราศาสตร์ทั่วประเทศมาให้ความรู้กับประชาชนที่สามารถมาชมปรากฎการณ์ดังกล่าวได้ในช่วงเวลาเกิดสุริยคลาส อย่างไรก็ตาม อยากฝากย้ำเรื่องการนำปรากฏการณ์ดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับเหตุบ้านการเมือง ลางร้ายว่า ไม่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งทุกปีเกิดขึ้นอยู่แล้ว เพียงแต่ประเทศไหนจะเห็นเท่านั้น

ด้านนายภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหรศาสตร์นานาชาติ กล่าวถึงผลกระทบการเกิดสุริยุปราคาว่า การเกิดสุริยุปราคาครั้งนี้ เกิดในราศีกรกฎ ธาตุน้ำ จะส่งผลกระทบทางการเมือง การปกครอง ผู้นำ พิจารณาจากราศีเกิดคือกรกฎเป็นจรราศี ก่อให้เกิดผลอย่างรวดเร็วและผ่านไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดกับต่างประเทศนำความยุ่งยากให้กับรัฐบาล ตลอดจนเรื่องผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกิดการผันแปรสำคัญทางการเมือง การค้า จะได้รับผลกระทบ เนื่องจากราศีกรกฎอยู่ในธาตุน้ำ จะเกิดอุทกภัย อุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ำมีคนตาย เรืออัปปาง มีความยุ่งยากทางน่านน้ำอาณาเขต อาชีพเกี่ยวกับน้ำ การประมง โรคระบาดที่มากับน้ำ อีกทั้งราศีกรกฎเป็นภพที่ 4 ของดวงเมือง เมื่อเกิดสุริยุปราคาแล้วจะทำให้เกิดความยุ่งยากกับผู้ปกครองหรือรัฐบาล สวัสดิภาพของประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน มีความขัดแย้งทางความคิดเกิดขึ้นอย่างรุนแรง นายกสมาคมโหรศาสตร์นานาชาติ กล่าวว่า ที่สำคัญดวงเมือง มีดาวจันทร์อยู่ราศีกรกฎดวงเดิม อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียบุคคลสำคัญระดับสูง หรือ สตรีผู้สูงศักดิ์ที่ประชาชนเคารพนับถือ นอกจากนี้การเกิดสุริยุปราคานี้อยู่ในราชาฤกษ์ให้ระวังผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเจ็บป่วยหรือเกิดปัญหาอุปสรรค อีกทั้งสุริยุปราคาเกิดตอนตรียางค์ที่ 1 ทำให้เกิดความปั่นป่วนดินฟ้าอากาศป่วนแปร เพราะฉะนั้นควรจะระวังในเรื่องอุบัติภัย

เพราะหลังจากเกิดสุริยุปราคาแล้ว มักจะตามด้วยภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำ แผ่นดินไหว หรือวันที่ดาวอังคารเข้าราศีกรกฎในวันที่ 2 – 3 - 4 ต.ค.52 นี้จะเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติที่รุนแรง อยากเตือนรัฐบาลว่า ในช่วงปลายเดือน ก.ค.ถึงต้นเดือน ต.ค.นี้จะเกิดอับัติภัยครั้งใหญ่ อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียบุคคลสำคัญที่ประชาชนเคารพนับถือ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ซึ่งในราศีกรกฎควรจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัย เช่นเดียวกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเกิดในราศีเดียวกันจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย นอกจากนี้รัฐบาลชุดนี้จะอยู่ได้ต่อไปอีกจนถึงเดือน ต.ค.นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขณะที่พระเทพภาวนาวิกรมหรือเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กล่าวว่า ในวันที่ 22 กรกฎาคมซึ่งจะเกิดสุริยคลาส ในปฎิทินหลวง ระบุชัดเจนว่าจะเกิดอุปราคาในช่วงเวลา 6 นาฬิกา 58 นาที 3 วินาทีและจะสิ้นสุดในเวลา 12 นาฬิกา 12 นาที 4 วินาที

ซึ่งในทางโหราศาสตร์จะส่งผลกระทบต่อบ้านเมือง ชีวิตผู้คนมากมาย ดังนั้น วัดไตรมิตรฯ จะจัดพิธีสวดมนต์ครั้งใหญ่ โดยจะระดมพระสงฆ์หลายร้อยรูปมาร่วมสวดมนต์ใน 3 พิธี คือ สวดมหาสมัย ซึ่งเป็นการสวดชุมนุมเทวดาทั้งหมดในจักรวาล สวดมหาราช หรือ สวดถวาย

ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ทิศ เพื่อให้รักษาชีวิตมนุษย์และสวดนพเคราะห์ โดยจะเริ่มพิธีในเวลา 6 นาฬิกา 58 นาที ที่พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ ของ สุริยคราส กินเมือง โหรทายกระทบดวง ผู้นำ ปกครอง ชี้ชะตาอายุรบ. พระสวดใหญ่แก้

สุริยคราส กินเมือง โหรทายกระทบดวง ผู้นำ ปกครอง ชี้ชะตาอายุรบ. พระสวดใหญ่แก้
สุริยคราส กินเมือง โหรทายกระทบดวง ผู้นำ ปกครอง ชี้ชะตาอายุรบ. พระสวดใหญ่แก้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook