24 มิ.ย. 2565 ฤกษ์ดี ทำพิธีถอนคำสาบาน คำสัญญา แก้ไขดวงชะตาให้ดีขึ้น ไม่ติดขัด

24 มิ.ย. 2565 ฤกษ์ดี ทำพิธีถอนคำสาบาน คำสัญญา แก้ไขดวงชะตาให้ดีขึ้น ไม่ติดขัด

24 มิ.ย. 2565 ฤกษ์ดี ทำพิธีถอนคำสาบาน คำสัญญา แก้ไขดวงชะตาให้ดีขึ้น ไม่ติดขัด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นี้ อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล และเจ้าของเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้คำนวณฤกษ์เอาไว้ว่าเป็นวันดีในการทำพิธีถอนคำบนบานศาลกล่าว คำสาบาน คำสัญญา คำสาปแช่ง ไม่ว่าจะจริง หรือเล่น ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ซึ่งบางครั้งเราไม่รู้เลยว่าสัจวาจาที่เราได้กล่าวออกไปนั้น จะเป็นการผูกมัด ผูกพัน ทำให้ดวงชะตาชีวิตเราต้องเผชิญกับสิ่งที่ติดๆ ขัดๆ ทั้งในชีวิต ทั้งในจิตใจเรามาตลอดเวลา ก็สามารถทำพิธีในวันนี้เพื่อถอดถอนคำบนบาน คำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง ทั้งในอดีต และปัจจุบัน เพื่อตัดกรรม แก้ไขดวงชะตาให้ดีขึ้น ไม่ติดขัด (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)

ฤกษ์

  • วันที่ 24 มิถุนายน 2565
  • เวลา 06.09 น. - 18.49 น.

สถานที่

  • สถานที่ที่จะทำพิธีควรเป็นหน้าโบสถ์ หน้าองค์พระใหญ่ หรือหน้าองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หรือเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมือง ศาลหลักบ้าน ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ต่างๆ (ไม่แนะนำให้ทำที่บ้าน หรือในเขตของบ้านพักที่อยู่อาศัย)

สิ่งที่ต้องเตรียมในการทำพิธี

  • ขันธ์ 8 ประกอบด้วย
  • เทียน 8 คู่ (16เล่ม) สีใด ขนาดใดก็ได้
  • เงินเหรียญบาท 8 เหรียญ
  • ดอกไม้ 8 คู่ (16ดอก) จะเป็นดอกไม้ชนิดใดก็ได้ คละกันได้ แต่ควรเป็นดอกไม้ที่มีชื่อเป็นมงคล เช่น ดอกบัว ดอกมะลิ ดอกดาวเรือง
  • พาน หรือจาน (ไว้ใส่ของที่เตรียมไว้)

การทำพิธี

เมื่ออยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้ว ให้คุกเข่ากราบพระ แล้วกล่าวนะโมฯ 3 จบ ยกพาน หรือขันธ์ 8 ขึ้นแล้วกล่าวว่า

อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ-นามสกุล) ขอถอดถอนคำอธิษฐาน ขอถอดถอนคำสาบาน ขอถอดถอนคำสาป คำแช่ง ขอถอดถอนคำบนบานศาลกล่าว ขอถอดถอนคำสัญญา ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปาทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานศาลกล่าวไว้ สาบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี

ข้าพเจ้า น้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัย และเทพพรหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณี ได้โปรดเป็นทิพย์พยานในการที่ข้าพเจ้าขอถอดถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

นะถอน โมถอน พุทธถอน ธาถอน ยะถอน

นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน

ถอนด้วย นะโมพุทธายะ นะมามิหัง

จากนั้น ให้ถวายขันธ์ 8 วางไว้ตรงหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ (วางแล้ววางเลยไม่ต้องเอากลับ)

สามารถทำพิธีได้ในห้วงเวลาดังกล่าว เช้า หรือกลางวัน หรือเย็นก็ได้ สามารถทำได้ตลอดที่พระอาทิตย์ยังค้างฟ้าอยู่ หากเคยทำแล้ว สามารถทำได้อีก

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook