ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีพิจิก

ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีพิจิก

ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีพิจิก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สวัสดีค่ะ ชาวราศีพิจิก ผู้เปรียบเสมือนนกฟีนิกซ์ ที่การเปลี่ยนแปลงจากความรู้สึกภายใน จากสัญชาตญาณ จะนำไปสู่ชีวิตใหม่ การเริ่มต้นใหม่ ที่มีพลัง สร้างสรรค์ และ สดใส

การเงิน อาจได้ลาภ ผลประโยชน์มากขึ้นทั้งจากส่วนแบ่งจากกองมรดก หรือจากสิ่งที่คิดสูญเสียไปแล้ว รวมถึง ได้ลาภโดยเสน่หาจากการติดต่อ สัมพันธ์ใดๆ อีกด้วย และก็อยู่ในเกณฑ์ดีที่จะติดตาม ทวงถามหนี้สินค้างชำระ ซึ่งวันที่ 11-13 ก็จะมีโอกาสมากขึ้น

การงาน การติดต่อ สัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดี ที่สามารถจะโน้มน้าวใจให้ผู้ฟัง หรือ หุ้นส่วน คู่ค้า คู่สัญญา พร้อมจะเชื่อถือได้อย่างง่ายๆ แต่สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ควรใส่ใจ ดูแลพนักงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้น เพราะอาจก่อเรื่อง ทำให้เดือดร้อน ยุ่งยากได้ ซึ่งสัปดาห์นี้วันที่ 7-8 ควรระวังให้มากเป็นพิเศษ

ความรัก แค่ใส่ใจ ให้เวลาเขา/เธอให้มากขึ้น รวมถึงอดทน อดกลั้นกับการใช้คำพูด เขียนที่อาจทำให้ไม่สบอารมณ์ ก็จะอยู่ในเกณฑ์ดี ที่จะรักษาสัมพันธ์รักให้ราบรื่น หวานมากขึ้น รวมถึงอาจได้ลาภเสน่หาจากเขา/เธออีกด้วย สำหรับคนที่มีอดีตรักฝังใจ ก็อาจได้รับการติดต่อจากเขา/เธอ ที่อยากกลับมาคืนดี ขอคืนสัมพันธ์กันใหม่

สุขภาพ พักผ่อนให้มากขึ้น บริหารอารมณ์ไม่ให้เครียด กดดันมากเกินไป ก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ

โชคลาภ อยู่ในระยะไม่แน่นอน ที่ควรพิจารณาให้รอบคอบ หากคิดจะเสี่ยงโชค เก็งกำไรใดๆ

คำแนะนำ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดาวจันทร์ได้เพ็ญ ปูรณมี จนเกิดจันทรุปราคาแบบสรรพคราสมิดดวง (Total Lunar Eclipse) ในเขตราศีพิจิก ซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่า นับจากนี้ไปอีก 3 เดือน จะเป็นช่วงระยะเวลาสำคัญ ที่ชาวราศีพิจิก ควรหลีกเลี่ยงที่จะเดินเข้าไปหาปัญหา หรือ สอดแทรกในเรื่องใดๆ  ซึ่งวิธีดีที่สุด คือ ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว รวมถึงการให้อภัย ยกโทษ และปล่อยวาง ถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดี ที่จะเป็นพลังเข้มข้นที่จะผลักดันให้ชาวราศีพิจิกก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง และสำเร็จผลดังที่หวัง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook