ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์มงคล เดือนตุลาคม 2562

ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์มงคล เดือนตุลาคม 2562

ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์มงคล เดือนตุลาคม 2562

เดือนตุลาคมนี้วันไหนดี วันไหนเสีย วันไหนที่ควรทำการมงคล มาเช็กกันได้เลย

วันที่ 2 ตุลาคม  2562 : สามารถออกรถ หรือทำการมงคลซื้อของใหม่ๆ เข้าบ้านได้

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 : ทำการมงคล และลาบวชได้

วันที่ 5 ตุลาคม  2562 : สามารถเปิดร้านค้าได้

วันที่ 7 ตุลาคม  2562 : สามารถเริ่มงานใหม่ได้

วันที่ 11 ตุลาคม  2562 : สามารถออกรถใหม่ได้

วันที่ 12 ตุลาคม  2562 : เปิดร้าน เปิดกิจการ หรือเข้าบ้านใหม่ได้

วันที่ 13 ตุลาคม  2562 : ทำการมงคลได้

วันที่ 14 ตุลาคม  2562 : ทำการมงคลได้

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 : สามารถเปิดร้าน กิจการ เข้าบ้านใหม่ ลาบวชได้

วันที่ 17 ตุลาคม  2562 : ซื้อที่ดิน ยกเสาเอกได้

วันที่ 19 ตุลาคม  2562 : สามารถเปิดร้านอาหารได้

วันที่ 20 ตุลาคม  2562 : หากจะทำการผ่าตัด หรือศัลยกรรมเพื่อความสวยงามสามารถทำวันนี้ได้

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 : สามารถเปิดร้าน กิจการ รวมไปถึงปลูกบ้านได้

วันที่ 24 ตุลาคม  2562 : สามารถเข้าบ้านใหม่ และลาบวชได้

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 : สามารถซื้อที่ดิน ยกเสาเอก และแต่งงานได้

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 : หากจะทำการผ่าตัด หรือศัลยกรรมเพื่อความสวยงามสามารถทำวันนี้ได้