ราศีที่ต้องระวังเงินช็อต จนหมุนไม่ทัน

ราศีที่ต้องระวังเงินช็อต จนหมุนไม่ทัน

ราศีที่ต้องระวังเงินช็อต จนหมุนไม่ทัน

ระวังให้ดีเพราะจะมีราศีที่การเงินช็อต จนหมุนไม่ทัน ทำให้มีเรื่องเครียดๆ ตามมา ฉะนั้นมาอ่านไว้ก่อนเพื่อที่จะได้รับมือได้ทัน

ราศีกรกฏ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

การเงินอยู่ในภาวะรับมาก จ่ายหมด อาจมีรายได้มากขึ้นจากการติดต่อสัมพันธ์หรือสังสรรค์ญาติสนิทมิตรสหาย แต่ควรรอบคอบกับการใช้จ่ายเพื่อหาความสุขจากการท่องเที่ยวหรือเรื่องฟุ่มเฟือยตามใจตัวเอง โดยเฉพาะวันที่ 27-29 ที่อาจทำให้เงินไม่พอใช้ไปอีกทั้งเดือน!