การไหว้ดาวพฤหัสบดี และ คาถาบูชาดาวพฤหัสบดี

การไหว้ดาวพฤหัสบดี และ คาถาบูชาดาวพฤหัสบดี

การไหว้ดาวพฤหัสบดี และ คาถาบูชาดาวพฤหัสบดี
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ในปี 2564 นี้ ถือว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของดวงดาวหลายดวง โดยเฉพาะการโคจรของ "ดาวพฤหัสบดี" ซึ่งเป็นดาวที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตา ในทางโหราศาสตร์ถือว่าดาวพฤหัสบดีเป็นดวงดาวที่ดีที่สุด เมื่อดวงชะตาใดก็ตามได้รับกระแสอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดี จะส่งผลให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งเรื่องหน้าที่การงาน การเงิน ความรัก และสุขภาพ และในปี 2564 นี้ ดาวพฤหัสบดีได้ย้ายจากราศีมังกร ไปสู่ราศีกุมภ์แล้ว ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ดังนั้นอยากให้เน้นในเรื่องการทำบุญ ตักบาตรในตอนเช้า หรือไหว้ดาวพฤหัสบดีในวันนั้น

โดยการไหว้ดาวพฤหัสบดี มีดังนี้

ของไหว้ดาวพฤหัสบดีเสริมดวง

  1. พระพุทธรูปปางสมาธิ (ถ้ามี) โดยตั้งหันไปทางทิศตะวันออก
  2. ผลไม้สีเหลืองที่มีรสหวาน 5 อย่าง เช่น ขนุน สาลี่ กล้วย ข้าวโพด ส้มโอ (หรือผลไม้สีเหลืองที่มีรสหวาน 1 อย่าง จำนวน 5 ผลก็ได้)
  3. พวงมาลัยดอกดาวเรือง ธูป 5 ดอก และเทียนสีเหลือง 1 คู่

ขั้นตอนการไหว้

ทิศในการไหว้ให้หันหน้าไปทาง ทิศตะวันตก และควรไหว้กลางแจ้ง

บทบูชาดาวพฤหัสบดีเสริมดวง

(ตั้งนะโม 3 จบ)

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง

เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา

จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง

พรัหมะมันตันติ อักขาตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ 

คาถาบูชาดาวพฤหัสบดี (สวด 19 จบ)

ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ 

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด) ได้จัดของไหว้ดาวพฤหัสบดีจำนวน 5 อย่าง ขอให้ผลจากการย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้เป็นผลดีแก่ดวงชะตา ขอให้ผลแห่งกรรมดีในครั้งนี้ส่งผลให้ชีวิตประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งหน้าที่การงาน การเงิน ครอบครัว และสุขภาพ  (สามารถอธิษฐานเรื่องอื่น ๆ ได้ตามที่ปรารถนา)

เมื่อธูปใกล้หมดควรลาของไหว้แล้วนำมารับประทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล และก่อนรับประทานของไหว้แต่ละอย่าง ควรท่องคาถาบูชาดาวพฤหัสบดี  “ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ”

นอกจากบูชาดาวพฤหัสบดีแล้ว เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ควรทำบุญ (อย่างใดอย่างหนึ่งตามความศรัทธา) ดังนี้

  1. ใส่บาตรพระสงฆ์ 5 รูป
  2. ทำบุญถวายสังฆทานหรืองานบุญอื่นๆ แต่ควรมีเลข 19 ติดไว้ด้วย เช่น ปล่อยปลา 19 ตัว หรือบริจาคเงินลงท้ายด้วยเลข 19 ตามกำลังศรัทธา แล้วอย่าลืมกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร ครูบาอาจารย์ และดาวพฤหัสบดีด้วย
  3. สวดมนต์ ทำสมาธิ แล้วท่องคาถาบูชาดาวพฤหัสบดี 19 จบ

หลังจากไหว้ดาวพฤหัสบดีแล้วเสร็จ ขอให้ตั้งใจดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง อยู่ในศีลธรรม หมั่นสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพฤหัสบดี กระแสพลังที่ดีของดาวพฤหัสบดีจะส่งผลให้ท่านประสบความสำเร็จและสมหวัง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook