อานิสงส์แห่งการชักชวนผู้อื่นถวายทาน

อานิสงส์แห่งการชักชวนผู้อื่นถวายทาน

อานิสงส์แห่งการชักชวนผู้อื่นถวายทาน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อานิสงส์แห่งการชักชวนผู้อื่นถวายทาน โดย อ.ดาว ศิษย์โหรชัยชนะ แห่ง ดวงLive

1) บุคคลใดถวายทานด้วยตนเอง แต่ไม่ได้ชักชวนผู้อื่นให้ถวาย บุคคลผู้นั้นเมื่อตายไปแล้ว ไม่ว่าจะเกิดในที่ใดๆ ย่อมได้ซึ่งโภคทรัพย์ สมบัติ (ความร่ำรวย) แต่จะไม่ได้ซึ่ง บริวาร (มิตรสหาย,บริวาร)

2) บุคคลใดชักชวนผู้อื่นให้ถวายทาน แต่ตนเองกับไม่ถวายทาน บุคคลผู้นั้น เมื่อตายไปแล้วไม่ว่าจะเกิดในที่ใดๆ ย่อมได้ซึ่งบริวาร (มากด้วย มิตรสหาย บริวาร) แต่จะไม่ได้ซึ่งโภคสมบัติ (มีความยากจน)

3) บุคคลใด ตนเองก็ไม่ถวายทานด้วย แม้คนอื่นก็ไม่ได้ชักชวน ด้วย บุคคลนั้นเมื่อตายไปเกิดในที่ใดๆ ยอมไม่ได้แม้สักว่าข้าวปลายเกวียน (ข้าวสารหัก) พออิ่มท้อง เขาย่อมเป็นคนอนาถา หาที่พึ่งไม่ได้

4) บุคคลใดถวายทานด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้ถวายทานด้วย บุคคลผู้นั้นเมื่อตายไปเกิดในที่ใดๆ ย่อมได้ทั้งโภคทรัพย์ สมบัติ ความมั่งคั่ง ความร่ำรวย ทั้งบริวารสมบัติ (มิตรสหาย บริวาร) สิ้นร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทาน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook