แบบทดสอบ : เธอเป็นคนที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวหรือเปล่า?

แบบทดสอบ : เธอเป็นคนที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวหรือเปล่า?
บางครั้งการใช้หลักจิตวิทยาก็สามารถช่วยวิเคราะห์ลักษณะนิสัย หรือทำนายไปถึงอนาคตความน่าจะเป็นของคนเราได้เหมือนกัน ก่อนที่จะเลือก Choice ข้อใดข้อหนึ่งจึงควรตัดสินใจให้แน่ๆ ก่อน ซึ่งคำถามอาจจะดูบ้าๆ ฮาๆ เป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงก็เถอะ แต่ได้คำตอบออกมาชัวร์ทุกข้อนะ

เห็นกงจักรเป็นดอกบัว, แบบทดสอบ


ขอบคุณภาพประกอบจาก : Getty Images