แบบทดสอบ : พลังจิตกับรัก 3 เส้า กับ 3 สิ่งที่เธอเลือกเรียงลำดับทำ

แบบทดสอบ : พลังจิตกับรัก 3 เส้า กับ 3 สิ่งที่เธอเลือกเรียงลำดับทำ
พลังจิต แม้จะเป็นศาสตร์ลี้ลับ มิใช่เรื่องไร้สาระงมงายแต่ประการใด ปัจจุบันพลังจิตเป็นสาขาแขนงหนึ่งของวิชาจิตวิทยา ซึ่งกำลังเป็นที่ยอมรับและนิยมของคนทั่วไป สามารถพิสูจน์ผลที่เกิดขึ้นให้เห็นได้ด้วยตาเปล่า และแพทย์ทางจิตได้นำความรู้ทางพลังจิตไปรักษาผู้ป่วยอย่างกว้างขวาง มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานพลังจิต ต่างกันที่ปริมาณและการรู้ไม่รู้ว่ามี รวมถึงวิธีการพัฒนาและการนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งวัยรุ่นเป็นวัยที่มีพลังจิตสะสม และสามารถพัฒนาให้สมบูรณ์ได้รวดเร็วหากรู้วิธีการใช้ เชื่อว่าถ้าเลือกได้นั้นไม่มีใครอยาก้องพบกับเหตุการณ์รัก 3 เส้าให้เดือดร้อนวุ่นวายใจ แต่เมื่อไม่สามารถคาดการณ์ได้ การรู้เท่าทันล่วงหน้าจึงช่วยให้เราสามารถรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าการเผชิญโดยไม่ทันตั้งตัว

รัก 3 เส้า, ผิดหวัง, อกหัก


ขอบคุณภาพประกอบจาก : Getty Images