ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีกุมภ์

ดูดวงรายสัปดาห์ ราศีกุมภ์
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

สวัสดีค่ะ ชาวราศีกุมภ์ นักอุดมคติ ผู้กระตือรือร้น สนใจในวิทยาการหลากหลาย สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น มีความสามารถที่จะนำสิ่งที่เป็น..นามธรรม มาคิด มาปฏิบัติ จนเป็น ..รูปธรรมอย่างมีระบบและชัดเจน

การเงิน      รายได้ รายจ่าย หมุนเวียนได้ดี อาจได้โชคมีลาภจากการเดินทางไกล หรือเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ การศึกษา แต่ควรระวังอารมณ์หลงใหลจากความ “เชื่อ ศรัทธา” ใด ๆ อาจทำให้ต้องสูญเสียเงินมากขึ้น ซึ่งวันที่ 24-27 ควรระวังเป็นพิเศษ

การงาน      ถึงจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แต่การเชื่อมั่น ศรัทธาในความรู้ ความสามารถของตัวเองอย่างมีเหตุผล ถึงจะทำให้งาน ภารกิจนั้นประสบความสำเร็จ และสำหรับมนุษย์เงินเดือน สัปดาห์นี้ควรระวังการติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หากรวดเร็วเกินไป หรือ การสื่อสารไม่ชัดเจน ก็อาจทำให้มีปัญหากระทบไปถึงผู้มีอำนาจอีกด้วย

สุขภาพ       อย่าประมาทกับร่างกาย แค่พักผ่อนให้เพียงพอ อย่ากังวล วิตกจริตมากเกินไป และการมองโลกในแง่ดี ก็จะเป็นการช่วยรักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้ว

โชคลาภ     วันที่ 23-25 มีเกณฑ์เสี่ยงที่จะสูญเสียค่อนข้างสูง ควรระมัดระวังและรอบคอบให้มากขึ้น หากคิดจะ....เสี่ยง

คำแนะนำ     จากวันที่ 26 มกราคม ไปอีกสองปีครึ่ง ดาวเสาร์ เจ้าแห่งชะตากรรมได้โคจรมาสถิต ณ เขตราศีธนู ที่เกี่ยวกับเรื่องลาภ ผลประโยชน์ ความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีบทบาทในเรื่องการเงินของชาวราศีกุมภ์ ควรปรับบทบาท มีมุมมองใหม่ๆ ในการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน ถึงจะทำให้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดี