ดวงรายปี 2561 การงาน ราศีธนู 15 ธ.ค. – 14 ม.ค. จาก ใต้ชายคาคู่สร้างคู่สม โดยสำนักโหรอุตตราษาฒ

ดวงรายปี 2561 การงาน ราศีธนู 15 ธ.ค. – 14 ม.ค. จาก ใต้ชายคาคู่สร้างคู่สม โดยสำนักโหรอุตตราษาฒ

ดวงรายปี 2561 การงาน ราศีธนู 15 ธ.ค. – 14 ม.ค. จาก ใต้ชายคาคู่สร้างคู่สม โดยสำนักโหรอุตตราษาฒ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

มกราคม ท่านจะปรับปรุง นำเอาเทคโนโลยี หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยมาใช้ในงาน ที่จะช่วยให้งานพัฒนาไปด้วยดีอีกระดับหนึ่ง การงานโดยภาพรวมยังคงเป็นงานที่ทำอยู่เบื้องหลัง เป็นงานที่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัว เป็นจุดที่ต้องใช้เพื่อนฝูง ต้องใช้สังคม ต้องใช้ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงที่จะสร้างสรรค์ผลงาน อันเป็นงานขนาดใหญ่ เป็นงานที่ต้องรอคอยจังหวะและโอกาสเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงทางการงาน จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

กุมภาพันธ์ ท่านมีโอกาสในการเสี่ยงโชค หรือ ทำงานแบบเสี่ยงๆ รวมทั้งมีความสามารถในการติดต่อกับบุคคลที่ท่านรู้จัก หรือ ไม่รู้จัก เรื่องที่ท่านไม่ได้คาดหวังว่าจะทำสำเร็จ จะสำเร็จได้ง่ายกว่า เรื่องที่ท่านว่าน่าจะสำเร็จกลับไม่ค่อยก้าวหน้า จะเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง ซึ่งเกิดจากญาติผู้ใหญ่ หรือคนในปกครองของท่านเอง เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ท่านอาจถูกตรวจสอบอย่างรุนแรง หรือ มีการจับผิดอย่างนึกไม่ถึง ความตื่นตัว หรือ กระตือรือร้น ในภาระหน้าที่ จะอ่อนตัวลง เพราะสุขภาพของท่านเป็นเหตุสำคัญ

มีนาคม งานจะผูกพันกับการเดินทาง และการคบหาสมาคม กับมิตรภาพใหม่ๆ อาจจะต้องไปปรากฏตัว ติดต่องาน ในสถานที่ที่ท่านยังไม่เคยไป สุขภาพ อาจเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในงานทุกๆ เรื่อง ผลงานยังไม่ปรากฏ หรือสร้างรายได้เท่าที่ควร

เมษายน ท่านจะเริ่มต้นเคลื่อนไหวไปในทางที่ตื่นตัว หรือ ทำนองที่กระตือรือร้นขึ้นกว่าเก่า ถ้าว่างงานก็จะได้งานใหม่ที่ยั่งยืน แต่หนักกว่างานที่ทำอยู่ ท่านอาจจะต้องพิจารณาทบทวนบทบาทของตัวเอง ระยะนี้ เรื่องงานจะตัดสินใจอย่างวู่วามไม่ได้

พฤษภาคม งานค่อนข้างมีอุปสรรค เพราะปริมาณงานมาก หรือมีคู่แข่งที่มีความสามารถเท่าๆ กับท่าน ซึ่งท้าทายความสามารถส่วนตัวของท่านมาก แต่ท่านก็จะชนะคู่แข่ง เพราะท่านมีไมตรีจิตผูกมัดคนไว้ จึงทำให้งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ได้รับการยอมรับและชื่นชม

มิถุนายน การงานของท่าน เป็นรูปธรรมเด่นชัดยิ่งขึ้น ผลของความเพียรพยายาม จะประสบความสำเร็จ หุ้นส่วน เพื่อนร่วมงาน ทีมงาน สนับสนุนส่งเสริมให้ท่านได้พัฒนาไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง มีผู้ใหญ่สนับสนุน ขอให้ท่านมีความทุ่มเท ตั้งใจเรื่องการงานให้เต็มที่ เพราะว่า ความสำเร็จจะบังเกิดอย่างแน่นอน คนรอบข้างจะยินดีกับความสำเร็จที่ท่านได้รับเป็นอย่างมาก

กรกฎาคม เรื่องการงานของท่านมีความโดดเด่น มีการพัฒนาขึ้นเป็นสำคัญ ท่านที่ทำงานด้านการพูด การเขียน การใช้ภาษา หรือการใช้ความคิด จะมีความรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จได้รับการสรรเสริญยกย่อง ท่านที่ทำงานด้านการเมือง หรือเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างประเทศ ก็มักมีความเจริญก้าวหน้า เช่นเดียวกัน แต่ท่านอาจมีความวุ่นวาย เกี่ยวกับการจัดสรรผลประโยชน์ให้ลงตัว มีการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องในเรื่องการงานบ้าง ก็อย่าถือเป็นเรื่องร้อนใจ รำคาญใจ

สิงหาคม ท่านจะได้โอกาสในการใช้ปาก ใช้คำพูด ใช้ศิลปะการใช้ถ้อยคำสร้างผลงาน ความสำเร็จจากแนวคิดได้ดี จะมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด โครงการต่างๆ ที่คิดกระทำในช่วงนี้ จะมีการสานต่อ มีความสำเร็จตามมาอย่างแน่นอน

กันยายน การงานของท่าน ยังคงโดดเด่นอยู่ อย่างสังเกตได้ ในเดือนนี้ท่านจะได้รับข่าวดี ได้รับคำชมเชย โล่ หรือประกาศนียบัตร การงาน การเดินทาง จะเปิดโอกาสให้ท่านเจริญก้าวหน้า การไปอบรมในเรื่องวิชาการอันเกี่ยวข้องกับเรื่องการงาน การได้ไปดูงานในต่างถิ่นต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ จะนำความสำเร็จด้านการงาน มาสู่ท่าน ท่านที่ว่างงาน จะได้งานใหม่ แต่ก็ไม่ดีไปกว่างานที่ทำอยู่ ถ้ามีงานทำอยู่แล้ว ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จะไม่ค่อยสบอารมณ์ท่านนัก

ตุลาคม ท่านมีโอกาสได้กลับไปรับผิดชอบงานเก่า แต่บทบาทและภาระรับผิดชอบสูงกว่าเดิมมาก ต้องรับผิดชอบงานเก่าและรับผิดชอบงานใหม่ เสริมควบคู่กันไปด้วย และแถมยังต้อง กลับไปเจอบริวารเก่า ที่เคยร่วมมือกันมา ใครที่กำลังหางานในระหว่างนี้ จะประสบความสำเร็จด้วยดี มีผู้ใหญ่ฝากฝังให้ด้วย งานที่ทำในช่วงนี้ มีลาภผลอย่างน้อยสองทาง คือ ทางแรกได้รับคำชื่นชม จากผู้หลักผู้ใหญ่ ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดี ทางที่สอง คือได้รับสิ่งตอบแทนที่เป็นรายได้ ถ้ารอเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนอยู่ ไม่ผิดหวังแน่นอน ถึงจะมีคู่แข่งอยู่มากมายก็ตาม

พฤศจิกายน งานที่ต้องบริการด้วยหยาดเหงื่อ แรงงาน ไม่ค่อยก้าวหน้า สมาชิกไม่ค่อยต่อเนื่อง การเจรจา ด้านธุรกิจ จะดีขึ้นอย่างรวดเร็ว บันดาลผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง บางเรื่องสำเร็จได้รวดเร็วราวกับพระเจ้าช่วย หลังจากวันที่ 18 ไปแล้ว งานที่ถูกโฉลก น่าพอใจ สำหรับท่านคือ ซื้อถูกขายแพง หรือเข้าลักษณะหมุนเงินสด ปัญหาที่น่ารำคาญใจของท่าน เกิดขึ้นสำหรับท่านที่มีลูกน้อง บริวาร พวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ไม่ทน มักพลัดพราก โยกย้ายจากกันไป  ที่อยู่ทนก็มักจะนำทุกข์ นำเรื่องเดือดร้อนมาให้

ธันวาคม งานไม่มีอะไรจะยากเกินไปสำหรับท่าน ยกเว้นงานที่ต้องใช้กำลังกายหนักๆ เท่านั้น ในด้านการงานทั่วไปนั้น จังหวะนี้นับว่ามีความโดดเด่น และมีความรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ท่านจะได้รับการงาน 2 หน้าที่ ทั้งงานหลักและงานเสริม ซึ่งงานหนักจะเป็นผลดีแก่ตัวท่านเอง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook