แท็ก

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใหม่ล่าสุด

ในหลวงพระราชทานถ้วยรางวัล “ชุมชนปลอดขยะ”

ในหลวงพระราชทานถ้วยรางวัล “ชุมชนปลอดขยะ”

เพื่อให้เป็นต้นแบบและยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป

เปิดอ่าน993จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0