แท็ก

การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ ใหม่ล่าสุด

โครงการบ้านยั่งยืน (บ้านเอื้ออาทร)  เอาใจคนรากหญ้า มี 1 พัน เป็นเจ้าของได้

โครงการบ้านยั่งยืน (บ้านเอื้ออาทร) เอาใจคนรากหญ้า มี 1 พัน เป็นเจ้าของได้

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จะนำโครงการบ้านยั่งยืน (บ้านเอื้ออาทร) เป็นบ้านและอาคารชุดพร้อมอยู่ สำหรับผู้มีรายได้น้อย รวม 244 โครงการ จำนวน 13,583 หน่วยทั่วประเทศ

เปิดอ่าน123,813จำนวนแชร์17,476จำนวนคอมเม้น25
เปิดจอง “บ้านเอื้ออาทร 17 โครงการ” มีเงิน 3,000 ก็จองได้แล้ว

เปิดจอง “บ้านเอื้ออาทร 17 โครงการ” มีเงิน 3,000 ก็จองได้แล้ว

คนรายได้น้อยมีเฮ! อยากมีบ้านในฝัน การเคหะแห่งชาติเปิดจอง "บ้านเอื้ออาทร"ย่านนครปฐม รวม 17 โครงการ

เปิดอ่าน181,966จำนวนแชร์27,059จำนวนคอมเม้น5