แท็ก

การตั้งศาลพระภูมิ

การตั้งศาลพระภูมิ ใหม่ล่าสุด

ตั้งศาลพระภูมิอย่างถูกหลัก เป็นมงคลกับบ้าน

ตั้งศาลพระภูมิอย่างถูกหลัก เป็นมงคลกับบ้าน

พบเห็นได้ทั่วไปว่า หลายบ้านตั้งศาลพระภูมิและสักการะบูชากันตามความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูที่ว่า ศาลพระภูมิคือที่อยู่ของพระชัยมงคล เทพที่ปกปักษ์รักษาคนในบ้านให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขและเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง

เปิดอ่าน6,028จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
ตั้งศาลพระภูมิอย่างถูกหลัก เป็นมงคลกับบ้าน

ตั้งศาลพระภูมิอย่างถูกหลัก เป็นมงคลกับบ้าน

พบเห็นได้ทั่วไปว่า หลายบ้านตั้งศาลพระภูมิและสักการะบูชากันตามความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูที่ว่า ศาลพระภูมิคือที่อยู่ของพระชัยมงคล เทพที่ปกปักษ์รักษาคนในบ้านให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขและเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง

เปิดอ่าน19,076จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0