วิธีตรวจรับบ้านด้วยตัวเองเบื้องต้น ถ้าไม่อยากจ้างผู้เชี่ยวชาญ

วิธีตรวจรับบ้านด้วยตัวเองเบื้องต้น ถ้าไม่อยากจ้างผู้เชี่ยวชาญ

จากข่าวซื้อบ้านราคาสูงลิ่ว แต่กลับต้องมาเจอปัญหาสารพัด น้ำรั่ว เพดานถล่ม ฯลฯ ต้องเสียเวลาซ่อมแซม ไม่มีความสะดวกในการใช้ชีวิตในบ้านของตัวเอง รวมทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ส่วนหนึ่งเจ้าของบ้านบางรายไม่ได้มีการตรวจรับบ้านก่อนเซ็นรับ ซึ่งโดยปกติมีผู้ที่รับจ้างตรวจเช็กบ้านก่อนเซ็นรับอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนั้น อาจจะลองตรวจเช็กบ้านเองเบื้องต้นก่อนก็ได้ซึ่งมีจุดที่ต้องตรวจหลักๆ อยู่ไม่กี่จุดดังนี้

โครงสร้าง : สำหรับการตรวจเช็กโครงสร้างนั้น ให้เช็กส่วนของเสา คาน สำหรับเสานั้นจะเป็นส่วนที่ค้ำบ้าน ดังนั้นเสาจะต้องไม่คด ไม่งอ ส่วนคานจะอยู่ระหว่างเสาแต่ละเสาทำหน้าที่รับน้ำหนักของบ้าน ซึ่งคานจะต้องตรง เรียบ แต่ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยพบปัญหาเสา หรือคานเนื่องจากบริษัทสร้างบ้านที่มีชื่อเสียงจะต้องมีการตรวจสอบการสร้างโดยละเอียด

ประตูรั้ว : อันดับแรกให้เช็กการทำงานของประตู หากเป็นประตูบานเลื่อนให้เช็กการเลื่อนต้องเลื่อนอย่างสะดวก ไม่ฝืด หรือลื่นจนเกินไป ส่วนถ้าเป็นประตูที่ใช้รีโมทให้เช็กการตอบสนองของการกดรีโมทว่าสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่

ประตูบ้าน : เช็กการทำงานของประตูว่าเปิด-ปิดได้สะดวกหรือไม่ และให้ดูว่าวัสดุของประตูนั้นมีคุณภาพหรือไม่