วิธีป้องกันไฟดูดช่วงน้ำท่วม และการจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง

วิธีป้องกันไฟดูดช่วงน้ำท่วม และการจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง

เมื่อน้ำท่วมอีกปัญหาหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญนั่นคือเรื่องของ "ไฟดูด" สำหรับบ้านไหนที่ประเมินสถานการณ์แล้วพบว่าบ้านของตัวเองมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วม นอกจากการเตรียมขนย้ายข้าวของเพื่อรับมือกับน้ำที่จะท่วมแล้ว เรื่องการจัดการกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านก็ไม่ควรมองข้าม เพราะจะได้ปลอดภัย ไม่เสี่ยงกับไฟดูด ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีคำแนะนำประชาชนเมื่อเกิดน้ำท่วม หรือน้ำท่วมขังดังนี้

-ก่อนน้ำท่วมเข้าบ้าน ให้เร่งขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งของจำเป็นไว้ที่สูง หรือที่ปลอดภัย น้ำท่วมไม่ถึง
-ถ้ามีสวิตซ์แยกแต่ละชั้นในกรณีมีบ้านหลายชั้น ให้ปลดสวิตซ์ตัดกระแสไฟฟ้าของชั้นที่น้ำกำลังจะท่วม
-ถ้าน้ำท่วมนาน และไม่ได้ย้ายออกจากบ้านหลังนั้น ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชั้นบนแต่ถ้าอยู่บ้านชั้นเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด โดยเฉพาะขณะตัวเปียก หรือยืนแช่น้ำ แม้อุปกรณ์เหล่านั้นจะอยู่เหนือน้ำก็ตาม
-ในพื้นที่น้ำท่วมหากมีความจำเป็นต้องผ่านเสาไฟฟ้า หรือระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเราควรอยู่ห่างจากจุดนั้นประมาณ 2-3 เมตร หรือถ้าพบเห็นสายไฟฟ้าขาดเสาไฟฟ้าล้ม หรือสายไฟฟ้าขาดแช่น้ำ อย่าเข้าใกล้หรือสัมผัส ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือสายด่วน PEA 1129
-ถ้าพบผู้ถูกไฟดูด อย่าใช้มือเปล่าแตะต้องตัวผู้ที่ติดอยู่กับกระแสไฟฟ้าหรือตัวนำที่เป็นเหตุให้เกิดอันตราย เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนได้รับอันตราย
-เมื่อต้องช่วยเหลือผู้ถูกไฟดูดให้ใช้วัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เช่น ผ้า ไม้แห้ง เชือกแห้งสายยาง หรือพลาสติกแห้งสนิท ถุงมือยาง แล้วผลักหรือฉุดตัวผู้ถูกไฟดูดออกจากจุดนั้นให้เร็วที่สุด แล้วปลดสวิตซ์โดยผู้เชี่ยวชาญ
-ปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟดูดในเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาล แต่ถ้าเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงให้หลีกเลี่ยง และรีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือสายด่วน 1129