อัปเดต "ฟาร์มอีหลี" ของ "เกลือ เป็นต่อ" ล่าสุดไปสู่ป่าผสมผสานแล้ว

อัปเดต "ฟาร์มอีหลี" ของ "เกลือ เป็นต่อ" ล่าสุดไปสู่ป่าผสมผสานแล้ว

ครั้งก่อนเราเคยนำเสนอเกี่ยวกับฟาร์มอีหลีของนักแสดง และผู้ทำงานเบื้องหลังคนเก่งอย่าง "เกลือ-กิตติ เชี่ยววงศ์กุล" กันไปแล้ว ตอนนั้นยังเหมือนเพิ่งเริ่มต้นปรับพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก 

ถ้าติดตามจากอินสตาแกรม kleurmasutra จะพบว่าเจ้าของฟาร์มมีการเพาะปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโพด่าง พญางิ้วดำ รวมทั้งยังปลูกพืชผัก ผลไม้อย่างที่ตัวเองใช้รับประทานด้วยตามคอนเซ็ปต์ ปลูกที่กิน กินที่ปลูก

และล่าสุดก็กำลังเริ่มต้นไปสู่การปลูกป่าซึ่งเป็นป่าผสมผสาน คงต้องรอติดตามเรื่อยๆ ว่าจะมีต้นอะไร พันธุ์ไม้อะไรบ้าง