โอลิมปิก 2020

วิธีจัดการขยะติดเชื้อที่เกิดจากการกักตัวที่บ้าน และกักตัวในชุมชน

วิธีจัดการขยะติดเชื้อที่เกิดจากการกักตัวที่บ้าน และกักตัวในชุมชน
S! Home

สนับสนุนเนื้อหา

ขยะติดเชื้อที่เกิดจากการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่นหน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภค (แบบใช้ครั้งเดียว) และชุดตรวจ Antigen Test Kit เป็นต้น ถือเป็นขยะที่มีความเสี่ยงสูงจึงต้องแยกจัดการจากขยะทั่วไป

กรณีพื้นที่หรือชุมชน มีระบบการเก็บขยะติดเชื้อ

1.เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน ใส่ถุงขยะ (ถุงแดง) 2 ชั้น
-ถุงชั้นแรก ให้มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง เช่น แอลกอฮอล์ 70 % หรือน้ำยาฟอกขาว
-ซ้อนตัวถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงให้แน่นและฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง
-นำไปไว้ยังจุดพักขยะที่จัดไว้เฉพาะ

2.ประสานหน่วยงาน อปท. หรือรพ.สต.ในพื้นที่เพื่อเก็บ ขน และนำขยะติดเชื้อไปกำจัดอย่างถูกต้อง

3.ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

กรณีในพื้นที่หรือชุมชน ไม่มีระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อ

1.เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน ใส่ถุงขยะทั่วไป 2 ชั้น

-ถุงชั้นแรกที่บรรจุขยะติดเชื้อ ให้ราดด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่นแอลกอฮอล์ 70 % หรือน้ำยาฟอกขาวลงในถุง เพื่อทำลายเชื้อ
-มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง
-ซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง

2.ขยะที่ผ่านการทำลายเชื้อแล้ว ให้ประสารและนำส่ง อปท.ในพื้นที่ เพื่อนำไปกำจัดเป็นขยะทั่วไป

3.ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ขยะติดเชื้อ