โอลิมปิก 2020

9 ขั้นตอนใช้ถังหมักเศษอาหาร ประโยชน์จากของเหลือทิ้งในครัวเรือน

9 ขั้นตอนใช้ถังหมักเศษอาหาร ประโยชน์จากของเหลือทิ้งในครัวเรือน

ในวันๆ หนึ่งตามบ้านเรือนมีเศษอาหารเหลือทิ้งจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบ้านนั้นมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนหลายคน ก็จะมีเศษอาหารทิ้งมากมาย ซึ่งโดยทั่วไปเราคงใช้วิธีทิ้งลงในถังขยะ ทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น ไม่เกิดประโยชน์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แนะนำ 9 ขั้นตอนการใช้ถังหมักเศษอาหารที่สามารถทำได้ง่ายๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องทำอย่างไรบ้างมาดูกันขั้นตอนการทำ


1.ขุดหลุมขั้นที่ 1 กว้างกว่าก้นถึง 10 ซม.ลึก 10 ซม.
2.ขั้นที่ 2 ขุดหลุมเล็กกว่าก้นถึง 5 ซม. ถึง 30 ซม.
3.ต้นก้นถังออกทั้งหมด วางถังลงบนหลุมชั้นที่ 2
4.กลบดินรอบๆ ถังให้มิดชิด เพื่อป้องกันหนูและแมลงรบกวน
5.ใส่เศษอาหารลงในถังแล้วปิดฝาให้สนิท
6.เมื่อเศษอาหารสูงกว่าชั้นที่ 2 เต็มขอบหลุม
7.เมื่อเศษอาหารเต็มหลุมใช้มือขยับและหมุนถัง 3 ครั้ง แล้วยกถังออกจากหลุม
8.ใช้ดินรอบๆ กลบหลุมที่มีเศษอาหารเต็ม
9.ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1-3 เดือน จะได้ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชได้

ลองทำกันดูนะ เศษอาหารที่เหลือก็ไม่ต้องทิ้ง แถมยังได้ดินที่มีปุ๋ยใช้ปลูกต้นไม้ได้เป็นอย่างดี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ หมักเศษอาหาร