วิธีดูแลที่พักคนงานก่อสร้าง นายจ้าง คนงานควรรู้ไว้ ลดเสี่ยงโควิด-19

วิธีดูแลที่พักคนงานก่อสร้าง นายจ้าง คนงานควรรู้ไว้ ลดเสี่ยงโควิด-19

เนื่องจากคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นใหม่ส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มคนงานก่อสร้าง แคมป์คนงาน กรมอนามัยจึงมีคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลที่พักคนงานก่อสร้าง โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงคนงานมีแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ และติดเชื้อโควิด-19

สำหรับนายจ้าง หรือผู้รับผิดชอบ
-ควบคุมความสะอาดที่พัก ห้องน้ำ อุปกรณ์ และสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน
-จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอลล์
-จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้น โดยสังเกตอาการ

สำหรับคนงาน หรือคนในครอบครัว
-หมั่นสังเกตอาการตนเอง และคนในครอบครัว
-หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ
-หลีกเลี่ยงการรวมหมู่กัน
-กินอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง หรือแยกสำรับกัน