ห้ามเด็ดขาด! 3 เรื่องห้ามทำ วันย้ายเข้าบ้านใหม่ เชื่อว่าส่งผลต่อครอบครัว

ห้ามเด็ดขาด! 3 เรื่องห้ามทำ วันย้ายเข้าบ้านใหม่ เชื่อว่าส่งผลต่อครอบครัว

การย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่สำหรับทุกคนน่าจะถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ซึ่งหากเราเริ่มต้นได้ดี ก็เชื่อว่าตลอดการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้น หรือดำเนินชีวิตของเราและครอบครัวก็จะดีตามไปด้วย ซึ่งเรื่องการย้ายเข้าบ้านใหม่นั้นมีความเชื่อ คำแนะนำต่างๆ มากมายที่อยากให้ทุกคนเลี่ยง เพื่อจะได้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่เป็นสิริมงคล และเหล่านี้คือข้อห้ามทำเมื่อต้องย้ายเข้าบ้านใหม่

1.ห้ามทะเลาะ มีปากเสียง หรือพูดจาไม่ดีวันย้ายเข้าบ้านใหม่ เนื่องจากการทะเลาะ พูดจาไม่ดีนั้นเป็นตัวแทนของความทุกข์ และความไม่ลงรอยกันของคนในครอบครัว

2.ห้ามเผลอหลับระหว่างวัน เนื่องจากการงีบ หรือนอนระหว่างวัน ในวันที่ย้ายเข้าบ้านใหม่ ตามความเชื่อว่ากันว่าจะทำให้เกิดการเจ็บป่วย

3.ห้ามนำไม้กวาด ไม้ถูพื้นอันเดิมมาใช้ การย้ายเข้าบ้านใหม่ แนะนำว่าให้ซื้อไม้กวาด ไม้ถูพื้นอันใหม่ไปเลย เพราะเชื่อว่าหากเราใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดชิ้นเดิม สิ่งเก่าๆ ก็จะติดมาด้วย

อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ