อัปเดต “วินฟาร์ม” ของ “วิลลี่-เสนาหอย” ตอนนี้ทำปุ๋ยอินทรีย์ขายเพิ่มแล้ว

อัปเดต “วินฟาร์ม” ของ “วิลลี่-เสนาหอย” ตอนนี้ทำปุ๋ยอินทรีย์ขายเพิ่มแล้ว

จากที่เคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเริ่มต้นทำวินฟาร์มของ "เสนาหอย หรือเกียรติศักดิ์ อุดมนาค" ไปแล้ว ตอนนั้นฟาร์มยังไม่อุดมไปด้วยพืช ผัก ผลไม้นานาพันธุ์เช่นนี้ แต่มาวันนี้ซึ่งผ่านไปเพียงไม่กี่เดือน เมื่อเข้าไปในอินสตาแกรมของเสนาหอย จึงทำให้รู้ว่า “วินฟาร์ม” นั้นกลายเป็นอาณาจักรของผักปลอดสารพิษที่ยิ่งใหญ่ อลังการ

ไปให้สุดแล้วหยุดที่ ฟาร์มออร์แกนิค "เสนาหอย" ผันชีวิตติดเที่ยว สู่ภาคเกษตร

และนอกจากพืชผักเหล่านั้นแล้ว วินฟาร์ม ยังทำปุ๋ยอินทรีย์ขายโดยใช้ชื่อว่าปุ๋ยช้าง สินอนันต์ ซึ่งมีทั้งปุ๋ยน้ำ และปุ๋ยเม็ด ความเติบโตของเหล่าพืชผลต่างๆ ของวินฟาร์มส่วนหนึ่งก็มาจากปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้