หลงตั้งแต่แรกเห็น “ไลทอป” ก้อนหินมีชีวิตเล็กๆ ที่เรียกว่า “รัก”

หลงตั้งแต่แรกเห็น “ไลทอป” ก้อนหินมีชีวิตเล็กๆ ที่เรียกว่า “รัก”

เมื่อเทรนด์ปลูกต้นไม้กลายเป็นความเกร๋กรุบ จนหลายๆ คนเริ่มมองหาต้นไม้พันธุ์ต่างๆ มาปลูก บางคนก็เป็นสายไม้ใบ บางคนก็เป็นสายไม้ดอก บางคนต้องไม้ฟอกอากาศเท่านั้น แต่เรามีต้นไม้น่ารักๆ ต้นใหม่มาแนะนำ “ไลทอป” หรือ Lithops มาทำความรู้จักต้นไม้ที่ไม่เหมือนต้นไม้พันธุ์นี้กันให้มากขึ้นดีกว่า

ไลทอป (Lithops) เป็นพืชในกลุ่มไม้อวบน้ำ ซึ่งชื่อนั้นมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ซึ่งคำว่า “ Lithos” นั้นหมายถึง “หิน” และ “-ops” นั้นแปลว่า “เหมือน” ดังนั้น Lithops จึงแปลว่า “เหมือนหิน”

สำหรับลักษณะของไลทอปนั้นมีรูปร่างคล้ายหิน หัวใจ ฟัน ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงว่าจะมองออกมาเป็นภาพอะไร นอกจากนั้นไลทอปยังเป็นต้นไม้ที่มีรูปร่าง ขนาด และสีสันใกล้เคียงกับก้อนหินที่อยู่รอบๆ ตัวมัน จึงทำให้ดูกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมรอบๆ

ไลทอปมีถิ่นกำเนิดบริเวณตอนใต้ของแอฟริกา ซึ่งมีความแห้งแล้งเพราะเป็นแถบทะเลทราย แต่ที่ไลทอปรอดและมีชีวิตได้เป็นเพราะอาศัยความพิเศษจากใบที่สามารถเก็บสะสมน้ำไว้ได้ ใบของไลทอปมีลักษณะอวบน้ำ โปร่งแสง แต่บางสายพันธุ์ก็ทึบแสง ใบเชื่อมต่อกันโดยมีรอยเชื่อมตรงกลาง ทำให้ไลทอปดูเหมือนจะไม่มีส่วนของลำต้น

ที่ผ่านมาไลทอปเคยเป็นที่สนใจของนักสะสมซึ่งชื่นชอบต้นไม้ที่มีลักษณะแปลกตา สำหรับนักสะสมน่าจะชื่นชอบเพราะไลทอปนั้นมีมากกว่า 200 สายพันธุ์ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็มีสีสันและลักษณะเฉพาะตัวที่สวยงามและแตกต่างกันออกไป

เมื่อคิดจะปลูกไลทอปนั้นจะต้องใช้ดินร่วนที่สามารถระบายน้ำได้ดี หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับการปลูกแคคตัส อาจไม่ต้องรดน้ำบ่อยเนื่องจากเป็นไม้อวบน้ำที่มีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่แล้ว แต่ควรให้แสงแดดส่องถึงแต่จะต้องไม่เป็นแสงแดดที่ส่องโดยตรง และไม่ปลูกไว้กลางแจ้ง และหากคิดจะขยายพันธุ์ให้ใช้วิธีแยกหน่อ

คำแนะนำพิเศษคืออย่ารดน้ำโดนใบเพราะจะทำให้ต้นเน่าตาย และเมื่อเริ่มแตกหน่อควรงดให้น้ำ