ห่างแล้วดี! ต้นไม้ชนิดใดบ้างที่ไม่ควรปลูกใกล้ตัวบ้าน

ห่างแล้วดี! ต้นไม้ชนิดใดบ้างที่ไม่ควรปลูกใกล้ตัวบ้าน

ช่วงนี้กระแสการปลูกต้นไม้ได้รับความนิยม และบางคนอาจคิดอยากปลูกไม้ใหญ่ หรือไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่มเงา เพิ่มความร่มรื่น แต่ใช่ว่าต้นไม้ทุกต้นจะเหมาะสำหรับปลูกในบ้าน เพื่อความปลอดภัยของบ้าน เราจึงอยากให้เลี่ยงปลูกต้นไม้เหล่านี้ใกล้ตัวบ้าน เนื่องจากต้นไม้เหล่านี้จะส่งผลต่อบ้าน

  • ชมพูพันธุ์ทิพย์

ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ยามผลิดอกสวยงามด้วยสีชมพูแสนหวาน เมื่อร่วงลงพื้นในช่วงแรกคล้ายการปูพรมสวยงาม แต่พอสักพักเมื่อดอกแห้ง เหี่ยวความสวยงามนั้นกลับทำให้พื้นสกปรก และมีความยากลำบากในการทำความสะอาด นอกจากปัญหาเรื่องการทำความสะอาดยากแล้วรากของชมพูพันธุ์ทิพย์ยังชอนไชเข้าไปในรั้ว และกำแพงบ้านได้อีกด้วย กิ่งก็หักและเปราะง่ายอีก ดังนั้นไม่แนะนำให้ปลูกชมพูพันธุ์ทิพย์ใกล้บ้าน

  • เต่าร้าง

เต่าร้างนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ชอบแสงแดด แต่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเต่าร้างคือผลของเต่าร้างนั้นมีขนขึ้นปกคลุม หากโดนผิวหนังจะทำให้เกิดอาการคัน

  • ต้นมะม่วง

อีกไม้ผลยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่ชอบปลูกไว้เพื่อรอเก็บผลรับประทาน และนิยมปลูกใกล้บ้านเพื่อจะได้สะดวก และป้องกันการลักขโมย แต่ต้นมะม่วงนั้นมีปัญหาเรื่องยางต้นมะม่วง ซึ่งจะเป็นคราบสกปรก และถ้าถูกผิวหนังจะทำให้เป็นแผล หรือถ้าร่วงลงบนรถยนต์ก็จะทำให้สีของรถยนต์ได้รับความเสียหาย ดังนั้นหากคิดจะปลูกมะม่วงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านจะเหมาะสมกว่า

  • ต้นขนุน

แม้จะเป็นไม้มงคลที่คนโบราณนิยมปลูก และให้ปลูกไว้หลังบ้านเพื่อคอยสนับสนุน หนุนนำชีวิตคนในบ้าน แต่ในความเป็นจริงต้นขนุนนั้นมียางและทำให้ผิวระคายเคืองได้ นอกจากนั้นต้นขนุนยังเป็นที่รวมของแมลงและมีโรคเชื้อราซึ่งมากับผลและดอกของมัน

  • ต้นโพธิ์

อย่างที่เข้าใจกันว่าต้นโพธิ์เป็นไม้มงคลตามความเชื่อของชาวพุทธ แต่เพราะรากของต้นโพธิ์นั้นสามารถชอนไชไปในตัวอาคารบ้านเรือนซึ่งอาจทำให้ได้รับความเสียหาย

  • ต้นจามจุรี

รากของต้นจามจุรีเป็นอันตรายต่อตัวบ้านและอาคาร เพราะรากของมันชอนไชไปได้ไกลซึ่งอาจทำลายโครงสร้างของบ้านได้

  • ต้นหูกระจง

ต้นหูกระจงมีรากที่แข็งแรง ถ้าปลูกใกล้บ้านอาจทำให้พื้นแตก และยังสามารถทำลายโครงสร้างของบ้านได้

  • ต้นไผ่

แม้ต้นไผ่จะเป็นไม้มงคลตามความเชื่อ แต่ใบไผ่นั้นร่วงง่ายมาก และยังเป็นต้นไม้ที่ดึงดูดวัชพืชต่างๆ เข้ามาให้เจริญเติบโตและแย่งอาหาร นอกจากนี้เมื่อคิดจะกำจัดต้นไผ่ยังเป็นเรื่องยากเพราะต้องใช้สารเคมีในการกำจัดเท่านั้น

  • ต้นพญาสัตบรรณ

บางคนเรียกว่าต้นตีนเป็ด ส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ และด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้วจะมีแต่คนยกย่อง แต่เพราะดอกมีกลิ่นแรง บางคนอาจจะรู้สึกเวียนหัวและเกิดอาการแพ้ ทำให้พืชชนิดนี้ไม่เหมาะสำหรับจะปลูกใกล้บ้าน นอกจากนั้นระบบรากของต้นตีนเป็ดยังไปได้ไกลซึ่งอาจกระทบต่อตัวบ้านและตัวอาคารได้