ไวรัสโคโรนา : 9 คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการคอนโด อะพาร์ตเมนท์ ป้องกันโควิด-19

ไวรัสโคโรนา : 9 คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการคอนโด อะพาร์ตเมนท์ ป้องกันโควิด-19
S! Home

สนับสนุนเนื้อหา

คอนโดมิเนียม อะพาร์ตเมนท์ หอพัก หรือแมนชั่น ล้วนเป็นที่พักอาศัยที่ผู้คนหลากหลายมาอาศัยอยู่ร่วมกันภายในอาคารเดียวกัน เมื่อเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 (COVID-19) นิติบุคคล เจ้าของสถานประกอบการเหล่านี้ควรมีแนวทางปฎิบัติเพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ข้อมูลไว้ดังนี้

1.จัดทำป้าย เพื่อแจ้งเตือนพนักงาน ผู้พักอาศัยและผู้มาเยี่ยม ถึง สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และมาตรการในการป้องกันสำหรับประชาชนที่แนะนำโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขโดยทำเป็น 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ (ประสานขอได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมควบคุมโรคhttps://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php)

2.แจ้งพนักงานประจำในที่พักอาศัยผู้พักอาศัยทุกห้อง รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดทั้งที่พักอยู่ด้วยกันในห้องหรือเป็นผู้มาเยี่ยม หากมีไข้ หรือ มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ และรีบไปพบแพทย์ ในกรณีที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศภายใน 14 วันให้แจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย

3.ติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ล็อบบี้ ห้องอาหาร ห้องออกกำลังกาย ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟท์ เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่พนักงาน ผู้พักอาศัย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อระหว่างบุคคลได้

4.หมั่นดูแลทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อยๆ เช่นลิฟท์ปุ่มกดลิฟท์สวิตช์ไฟ โทรศัพท์ มือจับประตู ปุ่มกดประตูเข้าออกอัตโนมัติ เครื่องคีย์การ์ด ราวบันได ห้องน้ำส่วนรวมเครื่องออกกำลังกายเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารที่มีผู้มาติดต่อบ่อยๆ เป็นต้น เพื่อกำจัดเชื้อ ทั้งนี้น้ำยาขัดล้างห้องสุขา น้ำยาซักผ้าขาวผสมน้ำ 1ต่อ10และ 70% แอลกอฮอล์ สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้

5.อาจพิจารณาให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิกายแบบใช้จ่อหน้าผากหรือจ่อหู (Handheld thermometer) จัดไว้ที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ด้านล่างของที่พักอาศัย เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้ามาในอาคาร

6.จัดให้มีการจำหน่ายหน้ากากอนามัยไว้ให้บริการแก่ผู้พักอาศัยที่ประสงค์จะใช้

7.แจ้งพนักงานทำความสะอาดถึงความเสี่ยงในการรับเชื้อ โดยเน้นความสำคัญในการป้องกันตนเอง ได้แก่การสวมหน้ากากอนามัยแว่นตากันลม และถุงมือยางยาวขณะปฏิบัติงาน

8.เพิ่มความตระหนักให้พนักงานในการหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

9.หากพบพนักงานป่วยด้วยอาการปอดอักเสบ มากกว่า 2 คน ใน 1 สัปดาห์ ให้แจ้งแพทย์ทันทีที่ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาล