ไวรัสโคโรนา : 8 แนวทางปฏิบัติเมื่อมีผู้กักตัวสังเกตอาการในบ้าน

ไวรัสโคโรนา : 8 แนวทางปฏิบัติเมื่อมีผู้กักตัวสังเกตอาการในบ้าน
S! Home

สนับสนุนเนื้อหา

ในช่วงเวลานี้ใครที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) รวมไปถึงผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวจะต้องกักตัวอยู่ในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน หากใครที่อยู่คนเดียวก็คงไม่มีคำถาม แต่ถ้าอยู่ร่วมกับผู้อื่นในบ้านหลังเดียวกัน จะต้องมีแนวทางปฏิบัติตัวร่วมกันอย่างไร ทั้งผู้ถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการ และผู้ที่อยู่ร่วมด้วย ทางกรมควบคุมโรคมีคำแนะนำดังนี้ 

 

1.ผู้อยู่ร่วมบ้านทุกคนล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาทีขึ้นไป หรือแอลกอฮอล์ 70 % ลูบมือจนแห้ง

2.หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด และควรนอนแยกกับผู้ถูกกักกัน หรือคุมไว้สังเกต

3.เมื่อต้องอยู่กับผู้ถูกกักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร

4.ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ถูกกันกัน หรือคุมไว้สังเกต

5.หากต้องรับประทานอาหารร่วมกัน ให้แยกชุดอาหาร และนั่งห่างกันไม่น้อยกว่า   1   เมตร

6.ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู หรืออื่นๆ ด้วยผงซักฟอกและน้ำธรรมดา

7.ทำความสะอาดบริเวณที่พักด้วยน้ำยาฟอกขาว 5 % (น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำสะอาด 99 ส่วน) หรืออาจเช็ดพื้นผิวสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์ 70 % พร้อมสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่นถุงมือ หน้ากาก แว่นตาขนาดใหญ่

8.สังเกตอาการเจ็บป่วยของตนเอง 14   วัน หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ถูกกักกัน หรือคุมไว้สังเกตครั้งสุดท้าย