ดีมาก เก๋มาก เปิดแล้ว “ห้องสมุดวิทย์สุขภาพ” ม.นเรศวร มีที่นั่งอ่านแบบห้อยขาด้วย

ดีมาก เก๋มาก เปิดแล้ว “ห้องสมุดวิทย์สุขภาพ” ม.นเรศวร มีที่นั่งอ่านแบบห้อยขาด้วย

ลืมภาพห้องสมุดมหาวิทยาลัยแบบมืดๆ โต๊ะไม้สีน้ำตาล ชั้นวางหนังสือสูงสีไม้ และบรรยากาศชวนง่วงไปได้เลย เพราะล่าสุดห้องสมุดวิทย์สุขภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศดีไซน์ห้องสมุดใหม่ ซึ่งออกแบบโดยทีมสถาปัตย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื่องจากในปัจจุบันความต้องการใช้ห้องสมุดของนิสิตนั้นแตกต่างไปจากอดีต ทางห้องสมุดจึงปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดให้สอดคล้องโดยมีรูปแบบการใช้งานโคเวิร์กกิ้ง และโคเลิร์นนิงโดยภายในมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นั่งอ่านหนังสือตามอัธยาศัย บริเวณ

ด้านหน้าห้องสมุด ให้บริการแบบรีเฟรชเมนท์ผู้ใช้บริการสามารถนำเครื่องดื่ม อาหาร ขนม มารับประทานได้ เพื่อเพิ่มความสดชื่น ผ่อนคลายจากการอ่านหนังสือ นอกจากนั้นยังมีมุมธรรมะ ออกแบบตามภูมิสถาปัตย์ของพิษณุโลก มีแม่น้ำ มีที่นั่งอ่านแบบห้อยขาสอดคล้องกับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาอันโด่งดัง ที่นั่งอ่านโซนนี้ จะเป็นการนั่งการบนเบาะโฟม นั่งอ่านแบบห้อยขาจำนวน 30 ที่นั่ง รวมไปถึงพื้นที่นั่งอ่านแบบโบกี้ รถไฟ บริเวณ ริมหน้าต่างห้องสมุดทั้งสองด้าน จำนวน 40 ที่นั่ง ภายใต้การออกแบบพื้นที่ใช้สอยทุกโซนนั้นเน้นธีมความเป็นพิษณุโลก

อย่างไรก็ตามยังมีห้องสมาร์ทรูมเป็นห้องทำงานกลุ่ม ที่นิสิตจะมาทำงาน ติว ประชุม หรือเป็นห้องเรียน ซึ่งตอนนี้ นิสิตหลายคณะได้เชิญอาจารย์มาสอน มาพูดคุย ที่ห้องสมุด ภายในห้อง มีโต๊ะที่มีปลั๊กไฟ สายแลน สมาร์ททีวีสำหรับการนำเสนองาน มีบอร์ดแบบกระจก และบอร์ดเคลื่อนที่  มีทั้งหมด 15 ห้อง (จำนวน 120 ที่นั่ง) นิสิตสามารถจองห้องเพื่อใช้บริการได้ครั้งละ 3 ชม.

อีกทั้งยังมีห้องคอมพิวเตอร์และฝึกอบรม จำนวน 26 เครื่อง ที่นั่งอ่านแบบที่ประชุมกึ่งโล่ง 6 ชุด สีตามคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่นั่งอ่านแบบเอกเขนก นั่งอ่านแบบโต๊ะญี่ปุ่น มีเบาะนั่งอ่าน นอนอ่าน เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการอ่านหนังสือ จำนวน 30 ที่นั่ง จะเห็นได้ว่าพื้นที่การเรียนรู้นั้นเพิ่มขึ้นในขณะที่พื้นที่ชั้นหนังสือลดลง แต่ไปเพิ่มตำราในรูปแบบ E-book แทน

ในส่วนการเลือกโทนสีนั้นจะเลือกจากสีประจำคณะในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่นสีเขียวหัวเป็ดคือคณะแพทย์ สีเขียวมะกอกคือคณะเภสัชศาสตร์ สีทองคือคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น จากการออกแบบอย่างเก๋ มีดีไซน์ เปลี่ยนโฉมห้องสมุดแบบเดิมๆ นั้นหวังว่าห้องสมุดแห่งนี้จะกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับชุมชนนิสิตได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ ความคิด แรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น สำหรับห้องสมุดนี้ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-20.30 น. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ตั้งแต่ 9.30 น.-17.30 น.และปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์