ทำอย่างไรให้ “Spark Joy” สร้างความสุขด้วยการจัดระเบียบบ้าน

ทำอย่างไรให้ “Spark Joy” สร้างความสุขด้วยการจัดระเบียบบ้าน

ถ้าใครได้ชมตัวอย่างภาพยนตร์ “ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ” หรือชื่อเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษว่า “Happy old year” มีคำสำคัญๆ ในตัวอย่างภาพยนตร์อยู่หลายคำ ซึ่งหนึ่งในคำนั้นคือคำว่า “Spark Joy” (จุดประกายความสุข) ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสำคัญเรื่องการจัดบ้านของมาริเอะ คนโดะ ราชินีเรื่องการจัดระเบียบบ้าน

ว่าแต่การจัดระเบียบบ้านจะสร้างความสุขให้คุณได้อย่างไร มาดูกันซึ่งคงต้องพูดถึงกลวิธีของมาริเอะ คนโดะ ที่เรียกกันว่า “KonMarie” ซึ่งเน้นให้เราจัดเรียงของตามประเภทมากกว่าการจัดห้องทีละห้องๆ ซึ่งก่อนที่คุณจะจัดบ้าน คุณต้องตามว่า “ของชิ้นนั้นทำให้คุณมีความสุขหรือไม่” คำถามนี้จะช่วยสะท้อนว่าคุณควรให้ความสำคัญกับอะไรและไตร่ตรองให้มากๆ

หลักการจัดหมวดหมู่ตามหลัก KonMarie

เสื้อผ้า

หนังสือ

กระดาษ

ของอื่นๆ

ของที่มีผลต่อความรู้สึก

สิ่งที่จุดประกายให้เกิดความสุข หรือ Spark Joy

หนังสือการจัดบ้านของมาริเอะ คนโดะ แบ่งวิธีการจัดระเบียบออกเป็น  2 วิธี วิธีแรกคือให้คุณวางมือของคุณลงบนของทุกชิ้นแล้วถามว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้คุณมีความสุข หรือจุดประกายความสุขให้คุณหรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้นให้จัดการอำลา และทิ้งหรือบริจาคของเหล่านั้นไปเสีย

วิธีถัดมาคือเมื่อคุณมีของที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขแล้ว ให้คุณเก็บของเหล่านั้นไว้ในที่ๆ คุณสามารถมองเห็นได้ หยิบได้สะดวก หรือสามารถนำกลับมาใช้ หรือเห็นสิ่งเหล่านั้นอยู่เรื่อยๆ

เริ่มต้นจัดบ้านตามกระบวนการที่มาริเอะ คนโดะแนะนำ ขอบคุณบ้านและพื้นที่ในบ้านของคุณ จากนั้นขอบคุณบ้านที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณ และตอนนี้คุณพร้อมแล้วที่จะจัดบ้านให้เรียบร้อย

กฎระเบียบพื้นฐานของการจัดระเบียบบ้าน

-มุ่งมั่นเรื่องการจัดระเบียบ

-ลองคิดถึงไลฟ์สไตล์ในอนาคตของคุณ

-ละทิ้งสิ่งต่างๆ ให้เรียบร้อย

-จัดระเบียบตามหมวดหมู่ไม่ใช่ตามสถานที่

-ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

-ถามตัวเองว่าของชิ้นนั้นจุดประกายให้เกิดความสุขหรือไม่