รู้จักกับดอกไม้ที่ธรรมดา แต่เป็นความภาคภูมิใจของคนญี่ปุ่น

รู้จักกับดอกไม้ที่ธรรมดา แต่เป็นความภาคภูมิใจของคนญี่ปุ่น
Anngle

สนับสนุนเนื้อหา

ในขณะที่เมืองโตเกียวและเกียวโตใช้ดอกซากุระเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด แต่อีกหลายจังหวัดในญี่ปุ่นใช้ดอกไม้ธรรมดาที่พวกเขาคุ้นเคยและเห็นถึงความสำคัญของพวกมันมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด มารู้จักดอกไม้ธรรมดาที่กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดต่างๆ ในญี่ปุ่นกันนะคะ

ดอกแอปเปิ้ล สัญลักษณ์แห่งเมืองอาโอโมริ (Aomori)

อาโอโมริเป็นจังหวัดที่ผลิตแอปเปิ้ลได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ดอกแอปเปิ้ลจะบานประมาณช่วงต้นถึงกลางเดือนพฤษาคม และคนในจังหวัดอาโอโมริรู้สึกเกี่ยวพันแนบแน่นกับดอกแอปเปิ้ล ทำให้ดอกแอปเปิ้ลถูกเลือกให้เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอาโอโมริตั้งแต่ปี ค.ศ.1971 เป็นต้นมา

ดอกพีช (Peach) ดอกไม้ประจำจังหวัดโอกายาม่า (Okayama)

โอกายาม่าเป็นจังหวัดที่ผลิตลูกพีชได้ในปริมาณมาก ดอกพีชสีชมพูที่บานเด่นในช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิได้กลายเป็นความพิเศษประจำท้องถิ่น ดอกพีชได้ถูกเลือกให้เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดโอกายาม่าตั้งแต่ ค.ศ.1950 เป็นต้นมา

ดอกนาร์ซิสซัส (Narcissus) หรือซุยเซ็น (Suisen) ดอกไม้ประจำจังหวัดฟุกุอิ  (Fukui)

ฟุกุอิเป็นจังหวัดที่อยู่ติดทะเลและที่แหลม Echizen และ Tojinbo  มีทุ่งดอกนาร์ซิสซัสหรือซุยเซ็นที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ดอกนาร์ซิสซัสจะบานเต็มที่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคม ด้วยความเป็นดอกไม้ที่งอกงามและบานสู้ลมหนาว จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความความยืดหยุ่นหรือการฟื้นสภาพทางด้านจิตใจของคนจังหวัดฟุกุอิ และถูกเลือกเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด

ดอก Chinese milk vetch หรือ Renge-Soh ดอกไม้ประจำจังหวัดกิฟุ (Gifu)

ดอก Chinese milk vetch สีม่วงสวยงามบานอยู่เต็มทุ่งนาเป็นทิวทัศน์อันงดงามของฤดูใบไม้ผลิในจังหวัดกิฟุ ชาวนาในจังหวัดนี้ทำการไถกลบต้น Chinese milk vetch เพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดเนื่องจากปมรากของต้น Chinese milk vetch เป็นที่อยู่อาศัยของแบคทีเรียไรโซเบียมชนิดหนึ่งที่สามารถตรึงก๊าซไนโตเจนให้เป็นแหล่งไนโตรเจนของพืชได้ ซึ่งต้นข้าวสามารถนำแหล่งไนโตรเจนดังกล่าวไปใช้ในการเจริญเติบโตลดการใช้ปุ่ยเคมีในนาข้าว ดอก Chinese milk vetch หรือ Renge-Soh ถูกเลือกเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกิฟุในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1954

ดอกส้มซัทสึมะ (Satsuma  Mandarins) สัญลักษณ์ประจำจังหวัดเอฮิเมะ (Ehime)

เอฮิเมะเป็นจังหวัดที่ผลิตส้มซัทสึมะได้อร่อยและมีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ดังนั้นดอกส้มซัทสึมะสีขาวสวยงามน่ารักจึงถูกเลือกเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวเอฮิมะ

ได้รู้จักตัวอย่างดอกไม้ประจำจังหวัดต่างๆในญี่ปุ่นไปแล้ว ผู้เขียนรู้สึกว่าคนจังหวัดต่างๆเขาภาคภูมิใจในดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเขาแน่ๆ เหมือนที่ผู้เขียนเองมักจะภูมิในในดอกศรีตรังซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดบ้านเกิดของผู้เขียนเหมือนกันค่ะ