4 นิยามการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบ “COOL WORKING” ไม่ใช่แค่งาน แต่คือชีวิต

4 นิยามการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบ “COOL WORKING”  ไม่ใช่แค่งาน แต่คือชีวิต

“เราเชื่อว่าพื้นที่การทำงาน ไม่ใช่เรื่องเดียวกับแค่จำนวนโต๊ะ จำนวนเก้าอี้ที่เพียงพอต่อความต้องการ แต่มันเกี่ยวข้องกับคน ที่ทำงานในพื้นที่นั้นๆ เกี่ยวข้องกับการสร้างพื้นที่การทำงานที่ทั้งตอบสนองความต้องการขององค์กร และตอบสนองความต้องการของผู้ทำงานในพื้นที่นั้นๆ ไม่ว่าขนาดขององค์กรจะใหญ่หรือเล็ก การออกแบบพื้นที่การทำงานที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน เพิ่มความรู้สึกผูกพัน ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความสุขให้แก่ทุกคนในองค์กรได้” คุณสิริมา ศุภองค์ประภา กรรมการผู้จัดการบริษัท เวอร์ค่อน (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัทเฟอร์นิเจอร์ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพื้นที่สำนักงานและพื้นที่สาธารณะกล่าวไว้

คุณสิริมา ศุภองค์ประภา กรรมการผู้จัดการบริษัท เวอร์ค่อน (ประเทศไทย) จำกัด

ดังนั้น WURKON ไม่ใช่แค่ขายเฟอร์นิเจอร์ แต่เป็นแบรนด์ที่สร้างมิติใหม่ของการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งการทำงานและความสุขทุกอิริยาบถในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งาน และตอบสนองความรู้สึกทางใจได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งมีนิยามแห่งการออกแบบวิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่ซึ่งประกอบด้วย 4 นิยามต่อไปนี้

1.การออกแบบที่เรียบง่าย แต่แฝงไว้ด้วยตัวตนแห่งความความเท่ มีเสน่ห์ แตกต่างไม่เหมือนใคร

2.ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่เน้นความรวดเร็วและความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง ผลิตภัณฑ์ต้องเอื้ออำนวยในการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี หรือแม้แต่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศความเป็น modern technology ให้กับสถานที่ทำงาน

3.เน้นความยืดหยุ่น และใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ที่ถูกหลักสรีระ นอกจากจะไม่ทำให้เจ็บป่วยแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้งาน

4.ใช้วัสดุในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“ซึ่งการมีเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนทำงานยุคใหม่จะส่งผลห้เกิดประสิทธิภาพกับบุคลากรหรือเรื่อง HR มากขึ้น ทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้ตอบโจทย์การทำงานแต่ละประเภทเพื่อเพิ่มผลผลิต (Productivity) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ตลอดจนเพื่อรองรับคนรุ่นใหม่ (Young Millennium) ที่ต้องการพื้นที่ที่สามารถแสดงความเป็นตัวตน (Autonomy) หรือมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นผ่านโลก Social Media ทุกวันนี้เราจึงเริ่มเห็นพื้นที่ใช้สอยในการทำงาน ที่มีการออกแบบปรับเปลี่ยนให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ อาทิ สำหรับการทำงานอย่างใช้สมาธิคนเดียว (Focus) การนั่งประชุม (Collaboration) การพักผ่อน ปรับเปลี่ยนอิริยาบท (Play) หรือใช้เพื่อการสอนงาน (Learn) หรือ กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆ (Stimulation) มากมาย” คุณสิริมากล่าวปิดท้าย