การเคหะแจกแบบบ้านฟรี 2018 ดีไซน์ใหม่สวยงามทันสมัย

การเคหะแจกแบบบ้านฟรี 2018 ดีไซน์ใหม่สวยงามทันสมัย
ihome

สนับสนุนเนื้อหา

สวัสดีเพื่อน ๆ ชาว iHome108 ทุกท่าน วันนี้เราก็มีแบบบ้านสวย ๆ มาฝากให้เพื่อน ๆ ได้ชมกันอีกแล้ว ซึ่งนอกจากชมแล้วยังสามารถโหลดแบบบ้านชุดนี้ไปเพื่อใช้ขออนุญาตและก่อสร้างจริง ๆ ได้ด้วยนะครับ เพราะว่าแบบบ้านชุดนี้เป็นแบบบ้านที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการประกวดแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุของการเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th

ซึงทางการเคหะแห่งชาติได้นํามาต่อยอดและพัฒนาให้เป็นต้นแบบเพื่อสําหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนชนที่ต้องการนําแบบบ้านนั้นไปใช้สําหรับก่อสร้างต่อ ซึ่งถึงแม้ว่าชื่อโครงการจะเป็นแบบบ้านผู้สูงอายุ แต่จริง ๆ แล้วแบบบ้านนี้เป็นบ้านที่รองรับผู้สูงอายุที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุนะครับ ใคร ๆ ก็สามารถอยู่อาศัยได้

แบบบ้านชุดนี้ได้แบ่งเป็น 2 ประเภทตามงบการก่อสร้าง คือ แบบบ้านงบก่อสร้าง 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน) และ แบบบ้านงบก่อสร้าง 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน) ซึ่งแต่ละประเภทก็มีให้เลือก 3 แบบด้วยกัน เราไปเริ่มดูกันที่แบบแรกกันเลยกัน

แบบบ้าน UNITY HOUSE ( 12.65 ตร.ว.) 

(แบบบ้านงบก่อสร้าง 500,000 บาท)
ขนาด ขนาดตัวบ้าน : 7×7 เมตร 1 ห้องนอน 1 ห้องครัว 1 ห้องน้ำ

แนวคิดในการออกแบบ มีความสวยงามแปลกตา ดูทันสมัย และดีไซน์ที่ลงตัว มีการออกแบบให้เน้นไปที่การใช้งานที่มีต้นทุนการก่อสร้างต่ํ่า ออกแบบจากคอนเซ็ปต์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการจัดระเบียบของรูปทรง จังหวะ และเนื้อหาให้เกิดดุลยภาพ เข้าถึงง่าย ในด้านพลังงานและการใช้งานตัวอาคาร มีการออกแบบให้ประหยัดพลังงานด้วยช่องระบายอากาศ ทำให้ตัวบ้านมีความหมุนเวียนของระบบอากาศที่เป็นธรรมชาติ

แบบบ้าน UNITY HOUSE เป็นบ้านชั้นเดียว หรือมีห้องนอนอยู่บนชั้นล่างของบ้าน ทางเข้าบ้านควรมีระดับกับพื้นภายนอกทางลาดเข้าบ้านความชัน 1:12 วัสดุไม่ลื่น ไม่ควรจะมีพื้นต่างระดับ ไม่ควรมีธรณีประตู มีบริเวณบ้านที่สามารถทําสวน เลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมเบาๆ ได้ พืชพันธุ์เป็นไม้ดอก ไม้หอม หลีกเลี่ยงไม้ผล ไม้หนาม
ไม้ที่มียาง ระยะห่างระหว่างภายในบ้านมาที่รั้วอยู่ในระยะที่สามารถเดินได้ง่าย

ดาวน์โหลดแบบบ้านหลังนี้ได้ที่ : แบบบ้านการเคหะ แบบบ้าน UNITY HOUSE

แบบบ้าน HOUSE OF LIGHT( 18 ตร.ว. )

(แบบบ้านงบก่อสร้าง 500,000 บาท)
ขนาดตัวบ้าน 46 ตารางเมตร 1 ห้องนอน 1 ห้องครัว 1 ห้องน้ำ 1 ห้องเอนกประสงค์ และที่จอดรถ

เนื่องจากแสงมีความจำเป็นต่อผู้สูงอายุมากที่สุด เพราะว่าเลนส์ตาของผู้สูงอายุนั้นจะมีความขุ่นเล็กน้อย รับแสงได้น้อยกว่าวัยทั่วๆไป ทำให้การรับรู้ประสาทสัมผัส การมองเห็นไม่ชัดเจน ดังนั้นแสงสว่างจึงมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มผู้สูงอายุ นำไปสู่การออกแบบช่องเปิดที่เน้นใช้แสงธรรมชาติจากภายนอกเข้าสู่ภายใน และการถ่ายเทอากาศสะดวก เพื่อทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายไม่เกิดความอึดอัด เมื่อแสงสว่างมีทั่วบ้าน ผู้สูงอายุจึงไม่ต้องปรับสายตาระหว่างพื้นที่มืดและสว่าง ทำให้ปลอดภัยในการทำกิจกรรมกับครอบครัว

แนวคิดในการออกแบบ
LIGHT & FLOW ช่องแสงที่เปิดกว้าง อากาศที่ถ่ายเทสะดวก
SAFETY การสัญจรที่ปลอดภัยและดูแลได้ทั่วถึง
ECO MATERIALS วัสดุที่มีผิวสัมผัสแบบธรรมชาติและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดแบบบ้านหลังนี้ได้ที่ : แบบบ้านการเคหะ แบบบ้าน HOUSE OF LIGHT

แบบบ้านผู้สูงอายุ บ้านล้อมสวน ( 60 ตร.ว.)

(แบบบ้านงบก่อสร้าง 500,000 บาท)
ขนาดตัวบ้าน : 53.7 ตารางเมตร 1 ห้องนอน 1 ห้องครัว 1 ห้องน้ำ และที่จอดรถ

การสอดแทรกสวนลงในตัวบ้านขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถมองเห็นสวนได้ทุกส่วนของตัวบ้าน สร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติด้วยการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองฝั่ง และสร้างทางเชื่อมถึงกัน

แนวคิดในการออกแบบ
การสอดแทรกสวนลงในตัวบ้านขนาดเล็กเพื่อให้สามารถมองเห็นสวนได้จากทุกส่วนของบ้าน

ดาวน์โหลดแบบบ้านหลังนี้ได้ที่ : แบบบ้านการเคหะ แบบบ้านบ้านล้อมสวน

แบบบ้านงบก่อสร้าง 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน)

แบบบ้านผู้สูงอายุ TINY HOUSE

ขนาดตัวบ้าน : 100 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 1 ห้องครัว 2 ห้องน้ำ 1 ห้องเอนกประสงค์และที่จอดรถ

บ้านผู้สูงอายุที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ ความเป็น “ผู้สูงอายุ” คงเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่เกิดขึ้นเพราะความเลื่อมล้ำของช่วงอายุวัย และร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น ดังนั้นจากที่กล่าวมาที่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข จะเห็นได้จากฟังก์ชั่นของการออกแบบพื้นที่ใช้งานภายในบ้านและพื้นที่โดยรอบตัวบ้าน มีความเป็นโมเดิร์น ทันสมัย เป็นธรรมชาติที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ไม่ใช่การออกแบบให้เป็นบ้านที่มองแล้วทำให้รู้สึกเหมือนบ้านผู้สูงอายุหรือคนชรา แต่คือบ้านที่ตอบโจทย์ประโยชน์การใช้งานที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย และกลมกลืนที่สามารถเข้ากับทุกช่วงวัยได้อย่างลงตัว คือสมาชิกที่ทุกคนภายในบ้านอยู่ร่วมกันแล้วไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง จึงทำให้ความอบอุ่น ความรักยังคงมีเกิดและเติมเต็มให้แก่กันและกันได้เสมอ

แนวคิดในการออกแบบ
บ้านที่ตอบโจทย์ประโยชน์การใช้งานและที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย และกลมกลืนที่สามารถเข้ากับทุกช่วงวัยได้อย่างลงตัว สมาชิกทุกคนภายในบ้านอยู่ร่วมกันแล้วไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง จึงทําให้มีความรัก ความอบอุ่นเกิดขึ้นเติมเต็มกันและกันได้เสมอ โดยแบบบ้านและพื้นที่ใช้งานมีความเป็นโมเดิร์นทันสมัย และใช้ธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ดาวน์โหลดแบบบ้านหลังนี้ได้ที่ : แบบบ้านการเคหะ แบบบ้าน TINY HOUSE

แบบบ้านผู้สูงอายุ แบบบ้าน บ้านกฤษฎา

ขนาดตัวบ้าน : 128.97 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 1 ห้องครัว 2 ห้องน้ำ 1 ห้องเอนกประสงค์

ผู้ออกแบบ นายพิชญุตม์ ราชรักษ์, นายกฤษฎา เครือทอง และ นายถิรมนัส ศรีจันทร์ผ่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุร

ด้วยแนวคิดการออกแบบให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมภายในบ้านเพื่อเสริมสร้างสภาวะที่ดี โดยยึดตัวละครแต่ละคนภายในบ้านให้มีส่วนร่วมในทุกพื้นที่ของบ้าน และคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย และความสะดวกสบายประกอบ อีกทั้งได้นำพื้นที่สีเขียวมาสร้างเป็นดีไซน์ตกแต่งผนังบ้านเพื่อช่วยให้บ้านมีบรรยากาศเย็นสบายและเสริมสร้างสภาพจิตใจให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย และเพิ่มความสมัยใหม่ด้วยการออกแบบในสไตล์โมเดิร์นลอฟต์ให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อ “เป็นบ้านที่รองรับผู้สูงอายุที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ

ดาวน์โหลดแบบบ้านหลังนี้ได้ที่ : แบบบ้านการเคหะ แบบบ้าน บ้านกฤษฎา

แบบบ้านผู้สูงอายุ แบบบ้าน A GOOD FRIEND

ขนาดตัวบ้าน : 160 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 1 ห้องครัว 3 ห้องน้ำ 1 ห้องเอนกประสงค์และที่จอดรถ

ผุ้สูงอายุหลังจากที่เหนื่อยจากการทำงาน หรือเกษียณในการทำงานแล้ว พวกเขาเหล่านี้ คงไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าการ “พักผ่อน” อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการพักผ่อนในที่มี “อากาศดี” และบรรยากาศที่อุดมสมบูรณ์จะเจอได้ที่ “ภูเขา” เป้นที่ที่มีสิ่งเหล่านี้ครบสมบูรณ์แบบที่สุด และสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือร่างกายและอารมณ์ เมื่อมีพื้นที่สีเขียวเยอะ สีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าจะช่วยถนอมเรื่องของสายตาได้เป็นอย่างดี และช่วยทำให้บรรยากาศสดชื่นมากขึ้น ทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้ อีกทั้งยังมีสัตว์นานาชนิดที่อาศัยอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าเป็นเพื่อนในยามเหงาของเขาด้วย เมื่อมีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศที่ดี สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยดูแล และทำให้ชีวิตดีขึ้น จึงเป็นที่มาของคำว่า “เพื่อนที่ดี A GOOD FRIEND”

ดาวน์โหลดแบบบ้านหลังนี้ได้ที่ : แบบบ้านการเคหะ แบบบ้าน A GOOD FRIEND

* การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า
** การเคหะแห่งชาติมีการปรับแบบบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบและการก่อสร้าง

ซึ่งแบบบ้านทั้งหมดนี้ก็เป็นแบบบ้านสวย ๆ ของทางการเคหะแห่งชาติที่ iHome108 ได้เอามาให้เพื่อน ๆ ได้ชมในวันนี้ ชอบแบบไหนก็ลองเข้าไปดูกันหรือจะแชร์เก็บไว้ดูทีหลังก็ได้นะ และสำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่ต้องการไฟล์เต็ม ๆ ของบ้านแต่ละหลังก็สามารถกดดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างของแต่ละแบบบ้านได้เลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในไอเดียแต่งบ้านครั้งต่อไป

 

 

 

ติดตามSanook! Home

ติดตาม เกร็ดความรู้ ข้อมูลน่ารู้ เรื่องบ้าน ได้ที่ https://www.sanook.com/home/ ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!