“แบบบ้านแจกฟรี” 230 แบบ ของขวัญครึ่งปีหลังจากกทม.

“แบบบ้านแจกฟรี” 230 แบบ ของขวัญครึ่งปีหลังจากกทม.
S! Home

สนับสนุนเนื้อหา

ผ่านกลางปีมาแบบนี้หลายคนมีความฝันหรือคิดริเริ่มที่จะ “สร้างบ้าน” เป็นของตัวเอง Sanook! Home ไม่รอช้า รวบรวมแบบบ้านแจกฟรีที่ทางกทม.เปิดให้เลือก โหลดกันได้แบบฟรีๆ ซึ่งที่ผ่านมามีทั้ง แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน โดยสำนักการโยธา กทม. แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชนโดยบริษัทเอกชนที่ร่วมโครงการ แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือโครงการสร้างบ้านด้วยรอยยิ้มโครงการ 1 แบบบ้านฟรีจากสมาคมธุรกิจรับสร้างจาก และบ้านสวยสไตล์เรียบหรูหรือแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 2 นับรวมแล้วมีประมาณ 230 แบบ

ซึ่งขั้นตอนการขอแบบก่อสร้างบ้านฟรีนั้นทางเว็บไซต์ได้กำหนดขั้นตอนไว้ดังนี้

-เยี่ยมชมรูปร่างหน้าตาและแปลนบ้านต่างๆ จากแบบ 230 แบบ (ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น)

-กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านพร้อมระบุแบบบ้านที่ต้องการขอดาวน์โหลดจากสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

-จากนั้นระบบจะส่งลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไฟลด์ไปที่อีเมล์ของท่านเพื่อดาวน์โหลดแบบก่อสร้างที่ท่านเลือกภายใน 15 วัน (หลังจากนั้นจะมีระยะเวลาให้ดาวน์โหลดได้ภายใน 1 สัปดาห์ (โปรดตรวจสอบอีเมล์ที่ระบบส่งมาใน Junkmail หรือ Spammail ของท่านด้วย)  

คำแนะนำ

-แบบก่อสร้างทั้งหมดควรพิมพ์เป็นขนาด A3 ( = 30 x 43 ซม. )

-สำนักงานฯขอสงวนสิทธิ์ให้บริการกับผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ของกรุงเทพมหานครก่อนและแจกฟรีทางอินเตอร์เน็ตให้ท่านละไม่เกิน 2 แบบต่อครึ่งปีปฏิทิน (คิด ณ สิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม)

-โครงการนี้มีวัตถุประสงค์แจกจ่ายแบบก่อสร้างบ้านฟรีให้กับประชาชนเพื่อก่อสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบและเขียนแบบ เป็นแบบที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม มีความถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารของกรุงเทพมหานคร ช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้างได้มาก เป็นการแจกจ่ายแบบก่อสร้างบ้านเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นรายบุคคลเท่านั้น โปรดอย่านำไปใช้แสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น นำไปจำหน่ายต่อ นำไปคิดมูลค่าเพิ่มควบกับสินค้าหรือบริการของธุรกิจตนเอง เป็นต้น ห้ามแก้ไขดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดเพื่อประโยชน์ทางการค้าพาณิชย์ใดๆ อันเป็นการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

หมายเหตุ  

1) โปรดกรอกข้อมูลทุกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันทน์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
                   

2) โปรดกรอกข้อมูลตามคำแนะนำทุกประการ มิฉะนั้นระบบจะไม่ส่งลิ้งค์ดาวน์โหลดให้และโดยไม่แจ้งข้อผิดพลาดให้ทราบ
                

3)  แบบก่อสร้างบ้านที่มีแบบไฟฟ้าและประปามาให้ด้วยจะเป็นแบบรหัส HBA1 ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านอนุเคราะห์มาให้
                

4) มีจำนวนผู้กรอกข้อมูลไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบบวางไว้ถึง 20 % เพื่อเป็นการไม่เกิดข้อผิดพลาดโปรดดูตัวอย่างคำอธิบายข้างล่างนี้

ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่ท่านจะไม่ได้รับแบบก่อสร้างบ้านจากระบบ เช่น

- กรอกชื่อและนามสกุลติดกัน (ไม่มีเว้นวรรค)

- พิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ (แจกให้เฉพาะคนไทย ไม่ได้แจกทั่วโลกค่ะ)

- กรอกเลขที่บัตรประชาชนโดยตัวเลขไม่ติดกันแถมขีดแถมเว้นวรรคมาให้

- ไม่มีบ้านเลขที่

- กรอกชื่อแบบบ้านมากกว่า 1 แบบ ในช่องพิมพ์ชื่อแบบบ้าน

- ชื่อแบบบ้านไม่มีในระบบ หากท่านต้องการแบบบ้านของโครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน2 ของสำนักการโยธา ซึ่งมีชื่อแบบบ้านซ้ำกันแต่เป็นคนละแบบ ให้เพิ่มข้อความว่า"แบบบ้านยิ้ม2"มาด้วย

- ท่านได้ขอแบบบ้านครบ 2 แบบต่อครึ่งปีปฏิทินแล้ว จะไม่สามารถขอได้อีกในครึ่งปีนี้ (แปลว่าท่านสามารถขอแบบบ้านนำไปสร้างได้ปีละ 4 หลัง)

- พิมพ์ email address ผิด หรือ email ของท่านไม่แอคทีฟ เช่นไม่ได้ใช้มานานจนโดนยกเลิก

ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบบ้านฟรีเพิ่มเติมได้ที่ โครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร