แท็ก

amoeba modular usb flash drive

amoeba modular usb flash drive ใหม่ล่าสุด

Amoeba Modular USB Flash Drive ประกอบร่างได้

Amoeba Modular USB Flash Drive ประกอบร่างได้

Amoeba Modular USB Flash Drive ประกอบร่างได้ เนื่องด้วยมันสามารถถอด-ประกอบร่างได้ โดย flash drive แต่ละชิ้นจะเปรียบเหมือนตัวต่อ lego ที่สามารถนำ flash drive ในตระกูลเดียวกันมาต่อเพื่อใช้งาน แล้วพอจะต้องให้คนอื่นใช้ flash drive ก็สามารถเลือกถอดเอาท่อนที่เก็บข้อมูลที่เราไม่ต้องการให้คนอื่นรู้เก็บไว้ได้

เปิดอ่าน697