dtac จะบีบความเร็วอินเทอร์เน็ตเหลือ 64Kbps หลังใช้งานเกินกำหนด?

dtac จะบีบความเร็วอินเทอร์เน็ตเหลือ 64Kbps หลังใช้งานเกินกำหนด?
Blognone

สนับสนุนเนื้อหา

dtac จะบีบความเร็วอินเทอร์เน็ตเหลือ 64Kbps หลังใช้งานเกินกำหนด?

UPDATE: หลังจากตรวจสอบ พบว่าเงื่อนไขนี้ทาง dtac เพิ่งเปลี่ยนเงื่อนไขไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา โดยเป็นการเปลี่ยนทั้งที่ไม่ได้แจ้งลูกค้าล่วงหน้า

ผู้ใช้ทวิตเตอร์คุณ @epinephrinerx รายงานว่าได้รับแจ้งจากทาง DTAC ว่าจะบีบความเร็วอินเทอร์เน็ตลงเหลือ 64Kbps หลังใช้งานเกิน 1GB แรก ทั้งที่ในโฆษณาของ DTAC นั้นระบุว่าจะบีบความเร็วลงเหลือ 384Kbps หลังใช้งานเกินกำหนด

บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย 3G นั้นมักให้บริการแบบมีข้อจำกัดทั้งสิ้น โดยมากมักให้ให้ปริมาณข้อมูลที่จะวิ่งได้เต็มความเร็วเครือข่ายมากปริมาณ หนึ่ง หากใช้งานเกินนั้นจะบีบความเร็วลง

คุณ @epinephrinerx นั้นเลือกใช้อินเทอร์เน็ตแบบ 399 บาทต่อเดือนซึ่งใช้งานเต็มความเร็วได้ 1GB แต่หลังจากใช้งานครบกลับถูกแจ้งว่าทาง dtac จะบีบความเร็วเหลือเพียง 64Kbps เท่านั้น และเมื่อทดสอบความเร็วหลังจากนั้นก็พบว่าความเร็วลดลงดังนั้นจริงๆ

ไม่แน่ชัดว่าการบีบความเร็วลงต่ำเช่นนี้เป็นความผิดพลาด หรือทาง dtac เปลี่ยนนโยบายที่จะบีบความเร็วของผู้ใช้งานแพ็กเกจ 399 บาทนี้ลงเหลือ 64Kbps จริงๆ โดยหากเป็นจริงเป็นไปได้ที่ทาง dtac จะอาศัยการ "เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นตามสมควร" หรืออาศัยความกำกวมของโปรโมชั่นที่ระบุว่า "ปรับลดความเร็วไม่เกิน 384Kbps" หลังการใช้งาน

ที่มา - @epinephrinerx 1, 2, 3

ขอบคุณเนื้อหา และภาพประกอบ
โดยคุณ Lew