Samsung ฟ้องร้องศาลญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

Samsung ฟ้องร้องศาลญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

Samsung ฟ้องร้องศาลญี่ปุ่นและออสเตรเลีย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

Samsung ฟ้องร้องศาลญี่ปุ่นและออสเตรเลียให้ระงับการจำหน่าย iPhone 4S หลังจากฟ้องร้องในฝรั่งเศสและอิตาลี่ไปแล้ว

Samsung ยังคงเดินหน้าต่อสู้ในสงครามฟ้องร้องกับ Apple  แม้ว่าก่อนหน้านี้ความพยายามฟ้องร้องในประเทศเนเธอร์แลนด์จะไ่ม่ประสบความสำเร็จ แต่ Samsung ก็ยังไม่หยุดในการต่อสู้เพื่อฟ้องร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศอื่นต่อไป ล่าสุดมีการรายงานข่าวออกมาว่า Samsung ได้ทำการยื่นเรื่องเพื่อฟ้องร้องต่อศาลในประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลียเพื่อระงับการจำหน่าย iPhone 4S เพิ่มเติมหลังจากที่ได้ยื่นฟ้องร้องในประเทศฝรั่งเศสและอิตาลี่ไปแล้วก่อนหน้านี้

Samsung ได้ทำการฟ้องร้องต่อศาลในประเทศญี่ปุ่นว่า Apple ได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมด 4 ข้อซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของ HSPA และ User Interface ในขณะที่ในประเทศออสเตรเลีย Samsung ได้ฟ้องร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมด 3 ข้อซึ่งมีความข้องเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี Wireless telecommunication

ที่มา – sammyhub,flashfly.ne

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook