คอมเล่นได้ แต่อย่าติดเด่ว...

คอมเล่นได้ แต่อย่าติดเด่ว...

คอมเล่นได้ แต่อย่าติดเด่ว...
S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

คอมเล่นได้ แต่อย่าติดเด่ว... คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ให้ทั้งประโยชน์ และโทษ ดังนั้นอย่าเล่นนานเกินไป มิฉะนั้นจะเป็นอย่างนี้  

คอมเล่นได้ แต่อย่าติดเด่ว...

ที่มา : http://artsonearth.com

อัลบั้มภาพ 32 ภาพ

อัลบั้มภาพ 32 ภาพ ของ คอมเล่นได้ แต่อย่าติดเด่ว...