Facebook ส่งเมล์ผิด"กล่องผู้รับ"

Facebook ส่งเมล์ผิด"กล่องผู้รับ"
Arip

สนับสนุนเนื้อหา

          รายงานข่าวล่าสุด เฟซบุ๊กประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า ผลจากการเขียนโค้ดโปรแกรมที่ผิดพลาด เมื่อช่วงวันพุธ ทำให้อีเมล์ส่วนตัวของผู้ใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ที่มีการใช้งานในช่วงวัน และเวลาดังกล่าวถูกส่งออกไปยังผู้รับทีไม่ถูกต้อง

          "ระหว่างที่เรามีการส่งโค้ดในเย็นวันพุธตามปกติ เราพบว่า มันมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่ทำให้เส้นทางการส่งอีเมล์ของระบบเกิดความข้อผิด พลาด โดยจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้จำนวนเล็กน้อย เนื่องจากความผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้น ในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น" ถ้อยแถลงจากตัวแทนของเฟซบุ๊ก ทางบริษัทยังเปิดเผยอีกด้วยว่า วิศวกรของเฟซบุ๊กได้วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที ขณะที่มันเริ่มเกิดปัญหา และได้มีการแก้ปัญหาแล้วตั้งแต่ตอนนั้น อย่างไรก็ตาม ในขณะที่กำลังแก้ปัญหาดังกล่าว มันอาจส่งผลกระทบกับผู้ใช้ โดยเฉพาะการที่ไม่สามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ได้ แต่เฟซบุ๊กไม่ได้เปิดเผยว่า จะมีผู้ใช้มากน้อยเท่าไรที่ได้รับผลกระทบที่ว่านี้

          นอก จากนี้ มันไม่มีความชัดเจนอีกด้วยว่า ชนิดของข้อความประเภทใดบ้างที่มีการส่งผิดพลาด นอกจากอีเมล์ส่วนตัวทีมีผู้ใช้บางรายอ้างว่า เขาได้รับอีเมล์ (เรื่องส่วนตัว) ของใครก็ไม่รู้นับร้อยฉบับ เนื่องจากปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวของเฟซบุ๊ก กำลังเป็นประเด็นร้อนที่มีการพูดถึงค่อนข้างมากเมื่อเร็วๆ นี้ แม้เฟซบุ๊กจะเพิ่มความสามารถในการควบคุมให้ใครบ้างที่สามารถวิวโพรไฟล์ได้ แต่ที่ดีฟอลต์ของการทำงานกลับเปิดให้ใครก็สามารถดูโพรไฟล์ได้ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เฟซบุ๊กเกิดความผิดพลาดของโปรแกรม เพราะเมื่อในเดือนมีนาคม 2008 มันก็เคยเกิดข้อผิดพลาดที่ทำให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กสามารถดูรูปภาพที่กำหนดให้เป็น ส่วนตัว (private) ได้

ข้อมูลจาก: TopNews New Zealand