WOOD BURNING

WOOD BURNING
T3

สนับสนุนเนื้อหา

WOOD BURNING BRAZIER £190 ฝา £60

 

เตาผิงไฟสำหรับใช้ในสวน หลังบ้านที่ใช้แก๊สถือเป็น อุปกรณ์ที่เป็นตัวบ่อน ทำลายสิ่งแวดล้อมมาก พอๆ กับการเผาศพเลย แหละ เลิกใช้ซะ แล้วออกมาทำร่างกายให้อบอุ่น ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ นอกบ้าน ด้วยเตาเผาไม้ที่ดู ดีแบบนี้ แต่โปรดใช้ไม้ฟืน จากแหล่งที่มีทรัพยากร เหลือเฟือไม่กระทบสิ่ง แวดล้อมและสามารถปลูก ทดแทนหมุนเวียนได้แทนที่ จะใช้ไม้มะฮอกกานีจากป่า เขตร้อน เป็นต้น WWW.JOHNLEWIS.CO.UK