SEPOMs เผยความต้องการหมึกอิงค์เจ็ทมีมากขึ้น

S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าวไทย : SEPOMs (ซีปอมส์) หมึกพิมพ์ อิงเจ็ทจากอเมริกา เปิดตัวสินค้ากลุ่มใหม่ คือ น้ำหมึกแบบตลับ เนื่องจากตลาดมีความต้องการเปลี่ยนหมึกสูง ประกอบกับผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ จำหน่ายหมึกในราคาสูง และมีการป้องกันการเติมหมึกในตัว จึงทำให้ผู้ผลิตน้ำหมึกแบบคอมแพทเทเบิ้ล มีการพัฒนาสินค้าเพื่อให้ได้คุณภาพสูงมาจัดจำหน่าย นายณรงค์ศักดิ์ สุโขดมโชติ กรรมการบริหารฝ่ายขายและการตลาด บริษัท พีอาร์เอ็น ซัพพลาย จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท ยี่ห้อ SEPOMs (ซีปอมส์) เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมีความต้องการเปลี่ยนหมึกโดยเฉลี่ยแล้ว เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง จะเปลี่ยนหมึกประมาณ 15-30 ครั้ง แล้วแต่ปริมาณการใช้งาน และในปัจจุบันเครื่องพิมพ์มีราคาถูก แต่น้ำหมึกมีราคาแพง ประกอบกับการที่เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ แอปสัน มีการผลิตชิป สำหรับป้องกันการเติมน้ำหมึก และ เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ แคนนอน สามารถเปลี่ยนหมึกได้ตามสีที่ต้องการ จึงทำให้ตลาดของน้ำหมึกแบบเติม และน้ำหมึกแบบตลับโตขึ้น โดยในปี 2546 มีปริมาณการนำเข้าหมึกพิมพ์แบบตลับสูงถึง 1,370,000 ตลับ คิดเป็นมูลค่า 350 ล้านบาท ปัจจัยที่ทำให้ตลาดโตเนื่องจากราคาจำหน่ายถูกกว่าน้ำหมึกจากผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ถึงร้อยละ 30 แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ผลิตน้ำหมึกของปลอม ซึ่งแตกต่างจากน้ำหมึกที่ผลิตออกมาในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน ถึงร้อยละ 5-8 ซึ่งเป็นน้ำหมึกที่ทำให้เครื่องพิมพ์มีปัญหากับหัวพิมพ์ และคุณภาพของน้ำหมึกต่ำกว่าน้ำหมึกแบบ คอมแพทเทเบิ้ล (compatible) สำหรับหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท ยี่ห้อ SEPOMs (ซีปอมส์) ได้นำสินค้าลงสู่ตลาด 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กระดาษพิมพ์อิงค์เจ็ท หมึกพิมพ์แบบเติม และ หมึกพิมพ์แบบตลับ หรือ คอมแพทเทเบิ้ล เพื่อรองรับการเติบโตของตลาด พร้อมทั้งการปรับระบบขนส่งและการสั่งซื้อสินค้าให้มีความทันสมัย โดยมีการเปิดหน้าเว็บไซต์ www.prnsupply.co.th เพื่อผู้แทนจำหน่ายเข้ามาสั่งซื้อและจ่ายเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต