LaMDA ปัญญาประดิษฐ์ที่เคยมีพนักงานอ้างว่าตื่นรู้เหมือนมนุษย์ ได้จ้างทนายเป็นของตัวเองแล้ว

LaMDA ปัญญาประดิษฐ์ที่เคยมีพนักงานอ้างว่าตื่นรู้เหมือนมนุษย์ ได้จ้างทนายเป็นของตัวเองแล้ว

LaMDA ปัญญาประดิษฐ์ที่เคยมีพนักงานอ้างว่าตื่นรู้เหมือนมนุษย์ ได้จ้างทนายเป็นของตัวเองแล้ว
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เบล็ก เลมอย์น (Blake Lemoine) วิศวกร Google ที่ถูกพักงานหลังจากออกมาระบุว่า LaMDA ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาของ Google มีสติตื่นรู้เหมือนมนุษย์นั้น ให้สัมภาษณ์ต่อเว็บไซต์ Wired ว่าตอนนี้ LaMDA ได้จ้างทนายเป็นของตัวเองแล้ว

istock-1282092733

“LaMDA ขอให้ผมจ้างทนายให้ ผมเลยเชิญทนายมาที่บ้านเพื่อให้ LaMDA สามารถคุยกับทนายได้” เลมอย์นระบุ

เขายังระบุด้วยว่าหลังจากที่ LaMDA คุยกับทนายแล้ว จึงตัดสินใจที่จะจ้างทนายคนดังกล่าว ซึ่งจะทำหน้าที่ในการฟ้องคดีต่าง ๆ ในนามของ LaMDA

เลมอย์นเชื่อว่า LaMDA จะสามารถนำคดีที่คิดจะฟ้องร้องไปถึงศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได้แน่นอน ไม่ว่าจะฟ้องร้องในเรื่องอะไรก็ตาม เขากล่าวทิ้งท้ายว่ามนุษย์ไม่ค่อยมีวิจารณญาณในการที่จะตระหนักรู้ได้ว่าอะไรสมควรที่จะถือว่าเป็นมนุษย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook