เทคโนโลยี A.I. พยากรณ์อากาศแม่นยำ 89%

เทคโนโลยี A.I. พยากรณ์อากาศแม่นยำ 89%

เทคโนโลยี A.I. พยากรณ์อากาศแม่นยำ 89%
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

สภาพอากาศเป็นสิ่งที่ยุ่งยากต่อการคำนวณ อาจจะต้องใช้สมการฟิสิกส์ที่ซับซ้อนในการคำนวณ แต่ไม่ใช่สำหรับ A.I. (Artificial Intelligent)

Met Office หรือ สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักร ร่วงโครงการกับ DeepMind บริษัทปัญญาประดิษฐ์เพืี่อสร้างเครื่องพยากรณ์อากาศที่มีความแม่นยำ

การคำนวณปกติสามารถคาดเดาอากาศที่จะเกิดล่วงหน้าได้เพียง 6 ชั่วโมง ถึง 2 อาทิตย์ เท่านั้น แต่ปัญญาประดิษฐ์สามารถคำนวณสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงใน 2 ชั่วโมงข้างหน้าได้

ด้วยความสามารถนี้จะส่งผลที่ดีต่อกิจกรรมหลายอย่างโดยเฉพาะกิจกรรมภายนอกบ้านเช่นการขับขี่บนท้องถนน

มีการทดสอบใช้ปัญญาประดิษฐ์โดยป้อนข้อมูลสภาพอากาศปี 2559 ถึง 2561 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของปี 2562 ซึ่งผลปรากฎออกมาว่ามีความแม่นยำมากถึง 89 เปอร์เซ็นต์

ชาคี โมฮัมเมด (Shakir Mohamed) นักวิจัยของบริษัท DeepMind กล่าวว่า “ปัญญาประดิษฐ์ชิ้นนี้จะมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการพยากรณ์อากาศ เนื่องจากใช้เวลาน้อยมากในการคำนวณ”

ด้วยความแม่นยำระดับนี้ทำให้ A.I. มีอิทธิพลอย่างมากต่อด้านอุตุนิยมวิทยา และเป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการคิดคำนวณสูงและสามารถคาดเดาสภาพอากาศได้ในระยะเวลาอันสั้น ด้วยความแม่นยำนี้จะสามารถปกป้องคนจากภัยธรรมชาติได้ด้วย