Microsoft ประกาศวันปล่อย Office 2021 พร้อมอัปเดตอย่างเป็นทางการ 5 ตุลาคม นี้

Microsoft ประกาศวันปล่อย Office 2021 พร้อมอัปเดตอย่างเป็นทางการ 5 ตุลาคม นี้

Microsoft ประกาศวันปล่อย Office 2021 พร้อมอัปเดตอย่างเป็นทางการ 5 ตุลาคม นี้

หลังจากที่ Windows 11 ได้มีการประกาศจะปล่อยให้ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 5 ตุลาคม ซึ่งถือว่าไม่นานแล้ว ล่าสุดนี้ Office 2021 โปรแกรมสำนักงานคู่บุญของ Microsoft ได้มีการเผยว่าจะมีการปล่อยในรูปแบบของ ไลเซนส์ขาด

ส่วนคนที่ซื้อในรูปแบบขององค์การในแบบ Office LTSC 2021 ซึ่งเป็นแบบตามจำนวนของเครื่องก็พบว่าสามารถดาวน์โหลดได้ทันทีก่อนลูกค้าทั่วไป

ในฟีเจอร์ของ Office 2021 นั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก ส่วนใหญ่จะมีในเรื่องขงอการตกแต่งที่ออกเป็นแนวของ Windows 11 และคนที่ Office 365 (ปัจจุบันชื่อ Microsoft 365) มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ มาสักพักหนึ่งทำให้หลายคนหันไปเลือกทางนั้นเพราะสามารถอัปเดตเป็นระยะๆ ได้เอง