Corning เปิดตัว Gorilla Glass DX กระจกปิดเลนส์รุ่นใหม่คุณภาพสูงเพื่อมือถือโดยเฉพาะ

Corning เปิดตัว Gorilla Glass DX กระจกปิดเลนส์รุ่นใหม่คุณภาพสูงเพื่อมือถือโดยเฉพาะ

Corning เปิดตัว Gorilla Glass DX กระจกปิดเลนส์รุ่นใหม่คุณภาพสูงเพื่อมือถือโดยเฉพาะ
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

Corning เป็นผู้ผลิตกระจกที่หลายคนคุ้นเคยกันดีถึงความแข็งแรง ล่าสุดนี้มีการเปิดตัวกระจกรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า Gorilla Glass DX และ Gorilla Glass DX+ เพื่อครอบกับส่วนของเลนส์สำหรับกล้องในมือถือ

Jaymin Amin รองประธานและผู้จัดการทั่วไปได้อธิบายว่าปกติการจกเลนส์กล้องมักจะมีการ Coding เพื่อลดแสงสะท้อน และโอกาสที่ผิวจะเป็นรอยขูดได้ง่ายอาจจะส่งผลถึงคุณภาพในการถ่ายภาพได้ กระจกปิดเลนส์ที่พัฒนาใหม่นี้มีคุณสมบัติให้แสดงผ่านได้ 98% ตามมาตรฐานของ Gorilla Glass และยังสามารถปรับใช้กับรูปแบบของกล้องมือถือได้ด้วย

โดยรายรแกที่จะได้ใช้คือ Samsung ในกระจก Gorilla Glass DX แต่จะเป็นรุ่นไหนคงต้องรอดูกันต่อไป