Clubhouse เปิดให้สมัครใช้งานได้โดยมีต้องมี Invite อีกต่อไปแล้ว

Clubhouse เปิดให้สมัครใช้งานได้โดยมีต้องมี Invite อีกต่อไปแล้ว

Clubhouse เปิดให้สมัครใช้งานได้โดยมีต้องมี Invite อีกต่อไปแล้ว
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ถ้าพูดถึง Clubhouse อีก Social Network ทางเสียงที่กว่าจะให้คนสมัครได้นั้นต้องการเชิญจากผู้ใช้ก่อนหน้านี้ หรือ Invite เท่านั้นถึงจะใช้งานได้ ล่าสุดนี้ Clubhouse ออกมาประกาศว่าไม่ต้องมี Invite ก็สามารถใช้งานได้แล้ว โดยจะเป็นตัวที่เปิดให้ดาวน์โหลดตอนนี้และ Beta อยู่

 clubhouse

ปัจจุบันมีผู้ใช้งานที่รอเข้าใช้งานถึง 10 ล้านราย หากมีการเปิดให้ใช้งานแบบไม่ต้อง Invite ก็จะทำให้ผู้ใช้งานเพิ่มอย่ามหาศาล และการเปิดเวอร์ชั่น Android ก็มีการส่งข้อความผ่าน Backchannel กว่า 90 ล้านครั้ง อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่เกินคาดเพราะ Social Network รายใหญ่ก็พัฒนาฟีเจอร์คล้าย Clubhouse มากขึ้นทำให้ Clubhouse เองก็ต้องปรับตัวให้ทัน