Apple อาจกำลังคิดค้นวิธีวัดอุณหภูมิด้วย iPhone อยู่!

Apple อาจกำลังคิดค้นวิธีวัดอุณหภูมิด้วย iPhone อยู่!
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

เราต่างรู้ดีว่า Apple จริงจังอย่างมากเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์มาใช้ตรวจวัดสุขภาพของผู้ใช้ ในแต่ละปีที่ผ่านมา Apple มักจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสุขภาพเสมอ เช่น การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การนอน ความเครียด และข้อมูลสถิติอื่น ๆ ที่สำคัญต่อสุขภาพ และล่าสุดได้มีหลักฐานที่อาจนำไปสู่ความสามารถในการวัดอุณหภูมิด้วย iPhone ในอนาคต

ล่าสุด Apple เปิดเผยสิทธิบัตรอันใหม่ในชื่อ ‘Camera attachment and image data processing for temperature measurement’ หรือ ‘การติดตั้งกล้องและประมวลผลภาพสำหรับการวัดอุณหภูมิ’ นั่นเอง สิทธิบัตรนี้แสดงให้เห็นว่า Apple ได้ลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีของกล้อง ซึ่งอาจทำให้ iPhone สามารถวิเคราะห์ภาพและประมวลผลออกมาเป็นอุณหภูมิได้ในอนาคต

ในสิทธิบัตรเขียนว่า เนื่องจากสมาร์ตโฟนมีการพกพาอยู่ทั่วไป การติดตั้งกล้องจะสามารถเปลี่ยนสมาร์ตโฟนให้กลายเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิได้ กลไกแบบนี้เป็นแบบไม่ต้องการไฟฟ้า จึงอาจจะช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงได้

ภาพจากสิทธิบัตรที่แสดงลำดับส่วนประกอบและกลไกที่ใช้

ดูเหมือนว่าสิ่งประดิษฐ์จากสิทธิบัตรนี้จะไม่ได้ติดมากับ iPhone แต่เป็นลักษณะของอุปกรณ์เสริมที่สามารถนำมาติดเมื่อต้องการวัดอุณหภูมิ ซึ่งตัวโครงกล้องจะเป็นส่วนที่ใส่เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการวัดอุณหภูมิทั้งหมด โดยตัวกล้องจะรวมถึงวัสดุที่มีปฏิกิริยากับอุณหภูมิ (Temperature reactive material: TRM) ที่ประกอบเข้ากับโครงกล้อง

ซึ่งโครงกล้องจะจัดตำแหน่งให้ TRM อยู่แนวเดียวกับขอบเขตการมองเห็นของกล้อง และทำให้ภาพที่ถูกถ่ายมามีส่วนของ TRM ติดมาด้วย และทำให้ iPhone สามารถวิเคราะห์อุณหภูมิของส่วนที่ถ่ายผ่านกล้องเข้ามาได้