Canon ถูก ransomware เรียกค่าไถ่ขโมยข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ไปกว่า 10TB!

Canon ถูก ransomware เรียกค่าไถ่ขโมยข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ไปกว่า 10TB!

Canon ถูก ransomware เรียกค่าไถ่ขโมยข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ไปกว่า 10TB!
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

จากรายงานของสำนักข่าว BleepingComputer เผยว่า Canon ถูกโจมตีโดย ransomware เรียกค่าไถ่ตัวหนึ่งทำให้ถูกขโมยข้อมูลไปร่วม 10TB จากบนเซิร์ฟเวอร์ของ canon เอง

ransomware maze

และการโจมตีในครั้งนี้เป็นผลมาจาก ransomware ในกลุ่ม ‘Maze’ โดยมีผลกระทบทั้งภายในบริษัทเอง และต่อลูกค้าอีกด้วย และนี่เป็นรายชื่อ Domain ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ครับ

 • www.canonusa.com
 • www.canonbroadcast.com
 • b2cweb.usa.canon.com
 • canondv.com
 • canobeam.com
 • canoneos.com
 • bjc8200.com
 • canonhdec.com
 • bjc8500.com
 • usa.canon.com
 • imagerunner.com
 • multispot.com
 • canoncamerashop.com
 • canoncctv.com
 • canonhelp.com
 • bjc-8500.com
 • canonbroadcast.com
 • imageland.net
 • consumer.usa.canon.com
 • bjc-8200.com
 • bjc3000.com
 • downloadlibrary.usa.canon.com
 • www.cusa.canon.com
 • www.canondv.com

BleepingComputer ยังได้กล่าวอีกว่า Maze เป็น ransomware ที่กำหนดเป้าหมายไปยังธุรกิจที่ดำเนินการด้วยมนุษย์โดยจะเข้าโจมตี และแพร่กระจายอย่างลับ ๆ จนกว่าจะเข้าถึงบัญชีผู้ดูแลระบบ และระบบ Windows domain controller ได้ และ Maze ยังเป็นตัวการเบื้องหลังการโจมตีองค์กรอื่น ๆ อย่าง LG และ Xerox อีกด้วย

ransomware maze
ภาพบันทึกหน้าจอเรียกค่าไถ่จาก Canon ของ ransomware Maze
ที่มา: BleepingComputer.

จากข่าวก่อนหน้าอย่าง image.canon ปิดใช้งานชั่วคราวหลังข้อมูลรูปภาพ และวิดีโอของผู้ใช้งานหายนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องในคราวนี้แต่อย่างใด และตอนนี้ Canon เองก็ได้เริ่มลงมือตรวจสอบสถานการณ์ในครั้งนี้แล้วครับ

ที่มาDPReview

 

อัลบั้มภาพ 3 ภาพ

อัลบั้มภาพ 3 ภาพ ของ Canon ถูก ransomware เรียกค่าไถ่ขโมยข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ไปกว่า 10TB!

Canon ถูก ransomware เรียกค่าไถ่ขโมยข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ไปกว่า 10TB
Canon ถูก ransomware เรียกค่าไถ่ขโมยข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ไปกว่า 10TB
Canon ถูก ransomware เรียกค่าไถ่ขโมยข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ไปกว่า 10TB