เปลี่ยนมือถือเป็นวุ้นแปลภาษา เราสามารถสั่ง Google Assistant ให้เป็นล่ามผ่าน interpreter mode พร้อมรองรับภาษาไทย

เปลี่ยนมือถือเป็นวุ้นแปลภาษา เราสามารถสั่ง Google Assistant ให้เป็นล่ามผ่าน interpreter mode พร้อมรองรับภาษาไทย

เปลี่ยนมือถือเป็นวุ้นแปลภาษา เราสามารถสั่ง Google Assistant ให้เป็นล่ามผ่าน interpreter mode พร้อมรองรับภาษาไทย
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

โหมดล่าม หรือ interpreter mode ความสามารถใหม่ของ Google Assistant ผู้ช่วยอัจฉริยะของ Google ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่สดๆ ร้อนๆ โดยโหมดล่ามนี้จะช่วยให้เราสามารถแปลภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งได้แบบ real time รองรับด้วยกันทั้งหมด 44 ภาษา รวมถึงภาษาไทย ซึ่งตอนแรกโหมดล่ามสามารถใช้งานได้แค่บนอุปกรณ์ Google Home เท่านั้น และล่าสุดก็ได้อัปเดทเข้ามาให้ได้ใช้กันบนสามาร์ตโฟน (ทั้ง iOS และ Android)

สามารถเริ่มต้นใช้งานโดยสั่งการว่า “เริ่มใช้โหมดล่าม” หรือ “start interpreter mode”

ก็จะมีหน้าต่างให้ตั้งค่าภาษาที่เราใช้ และภาษาที่เราต้องการจะแปล

เสร็จแล้วเราสามารถเริ่มพูดได้ทันทีในโหมดอัตโนมัติ

ส่วนในโหมดแมนวลเราสามารถสับกลับไปมาได้ระหว่างสองภาษา เพื่อผลัดกันพูดระหว่างผู้สื่อสารทั้งคู่

 

และในโหมดแป้นพิมพ์ก็สามารถพิมพ์ข้อความเพื่อแปลได้เลย และยังสับกลับไปมาได้ในทั้งสองภาษา