Huawei ยอมรับ ขาด Google Services นับเป็นปัญหาใหญ่

Huawei ยอมรับ ขาด Google Services นับเป็นปัญหาใหญ่

Huawei ยอมรับ ขาด Google Services นับเป็นปัญหาใหญ่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

Huawei ยอมรับ มาตรการของสหรัฐอเมริกา ทำให้บริษัทไม่สามารถใช้บริการของ Google ได้นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ของบริษัทเลยทีเดียว

Joy Tan รองประธานฝ่ายกิจการสาธารณะ Huawei สหรัฐอเมริกากล่าวว่า ปัจจุบัน Huawei ยังคงสามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Android ได้ตามปกติเนื่องจากเป็นระบบเปิด  แต่เนื่องจากมาตรการของรัฐบาลสหรัฐทำให้บริษัทตกที่นั่งลำบาก ไม่สามารถใช้ Google Services ซึ่งผู้ใช้งานหลายคนมีความต้องการและจำเป็นต้องใช้งานแอปและบริการของ Google เป็นอย่างมาก

1487425-thumbnail

Tan ระบุว่า ถึงแม้ว่าบริษัทจะมี Huawei Mobile Services เป็นของตัวเองก็จริง แต่ต้องใช้เวลาพัฒนาอีกหลายปีกว่าจะสร้าง Ecosystem ที่สมบูรณ์ได้

สื่อต่างประเทศเผยว่า Huawei ยังคงรอความคืบหน้าจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่จะสามารถกลับไปใช้บริการต่าง ๆ ของ Google รวมถึงสามารถทำธุรกิจกับบริษัทเครือสหรัฐได้เหมือนเดิมอีกด้วย

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook